Found 6464 items

▪ «قدرت شگفت‌انگیز فالون دافا زندگی‌ام را تغییر داد!»

05 آبان 1399 - ...

▪ بازگشت به خانه و تزکیه واقعی دافا

05 آبان 1399 - ...

▪ چگونه شوهر 77 ساله‌ام تمرین فالون دافا را آغاز کرد

04 آبان 1399 - ...

▪ لحظه‌ای که شخص حقیقت درباره فالون گونگ را درک می‌کند

04 آبان 1399 - ...

▪ محنت مادرم ندای بیدار باشم بود

04 آبان 1399 - ...

▪ تزکیه در دافا رنجشی را که از پدرم به دل داشتم، برطرف کرد

03 آبان 1399 - ...

▪ با موجودات ذی‌شعور مانند خانواده رفتار کرده، درباره دافا با آنها صحبت کنیم

03 آبان 1399 - ...

▪ در حین تزکیه تحت مراقبت استاد

03 آبان 1399 - ...

▪ بازگشت به فالون گونگ درمیان قرنطینه اپیدمی

03 آبان 1399 - ...

▪ ازبر کردن فا و نجات مردم

02 آبان 1399 - ...

▪ رهبر سابق باند خلافکار: فالون دافا بدن و روحش را احیاء کرده است

02 آبان 1399 - ...

▪ درکم از قدرت‌های فوق طبیعی

02 آبان 1399 - ...

▪ فالون دافا خانواده‌ام را تغییر داد

01 آبان 1399 - ...

▪ روشنگری حقیقت در فروشگاه مواد غذایی در طول پاندمی

01 آبان 1399 - ...

▪ غرق فا: مطالعه فا با ذهنی متمرکز

01 آبان 1399 - ...

▪ ازسرگرفتن تزکیه: مطالعه مجدانه فا

01 آبان 1399 - ...

▪ تجربه تزکیه یک تمرین‌کننده جدید متولد دهه 80 میلادی

01 آبان 1399 - ...

▪ با سقوط از طبقۀ هفتم نجات یافتم

01 آبان 1399 - ...

▪ برخی افکار درباره گذاشتن نظر در بسترهای نرم‌افزاری روشنگری حقیقت

30 مهر 1399 - ...

▪ سال‌ها تزکیه: کوشاترشدن

30 مهر 1399 - ...

▪ نتایج آزمایش ویروس کرونای ووهان منفی می‌شود

29 مهر 1399 - ...

▪ نگاه به درون در حین نجات هم‌تمرین‌کنندگان

29 مهر 1399 - ...

▪ آغاز یک زندگی جدید با تزکیه فالون دافا

29 مهر 1399 - ...

▪ با وجود بحران: نوری گرم در تاریکی

28 مهر 1399 - ...

▪ نور بودا در ناحیه کائوفیدینِ استان هبی می‌درخشد

28 مهر 1399 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020