Found 7001 items

▪ از ترسو بودن تا داشتن ذهنیت درست و صحیح

21 تیر 1400 - ...

▪ چقدر بیش از حد تکیه کردن به سایر تمرین‌کنندگان زیان‌بار است

21 تیر 1400 - ...

▪ دافا زندگیم را نجات داد

20 تیر 1400 - ...

▪ تغییر طرز تفکرمان ضروری است

20 تیر 1400 - ...

▪ دوچرخه خرد شد، من سالم بودم!

19 تیر 1400 - ...

▪ [فاهویی مینگهویی] تک‌تک اعضای تیم ارزشمند هستند، اما هریک از اعضای تیم قابل جایگزینی است

19 تیر 1400 - ...

▪ هر فکری مهم است

19 تیر 1400 - ...

▪ [فاهویی مینگهویی] تزکیه شین‌شینگم درحالی‌که برای مینگهویی کار می‌کردم

18 تیر 1400 - ...

▪ در حین کمک به تولید نشریات مینگهویی، تزکیه کرده و در تزکیه رشد و پیشرفت می‌کنم

17 تیر 1400 - ...

▪ چیزی برای ترسیدن وجود ندارد

17 تیر 1400 - ...

▪ اعضای خانواده متقاعد شدند که دافا چقدر فوق العاده است

16 تیر 1400 - ...

▪ دانش‌آموز کلاس پنجم: ازبرکردن آموزه‌های فالون دافا خردم را گشود و کمک کرد در انجام مدیتیشن ثابت‌قدم باشم

16 تیر 1400 - ...

▪ [فاهویی مینگهویی] تزکیه به‌طور محکم و استوار، پیشرفت و پایداری در پروژه‌ای که باید تنها می‌بودم

16 تیر 1400 - ...

▪ مانع اصلی: خودخواهی و منیت

16 تیر 1400 - ...

▪ پسرم مرا در تزکیه تشویق می‌کند

15 تیر 1400 - ...

▪ ونکوور، کانادا: برگزاری کنفرانس تبادل تجربه فالون دافا

15 تیر 1400 - ...

▪ برگزاری کنفرانس تبادل تجربه 2021وب‌سایت مینگهویی

15 تیر 1400 - ...

▪ مفهوم واقعی قطره‌قطره چکیدن آب کوه را سوراخ می‌کند

14 تیر 1400 - ...

▪ ژاپن: یافتن ریشه اصلی ترس و اضطراب

14 تیر 1400 - ...

▪ از سوءتفاهم درباره فالون گونگ تا تمرین آن، خانواده‌ای در تگزاس شاهد معجزه می‌شوند

14 تیر 1400 - ...

▪ افکار درست، کلید استقامت در نجات مردم است

14 تیر 1400 - ...

▪ شگفتی تزکیه

14 تیر 1400 - ...

▪ تجربه‌هایم در زمینه روشنگری حقایق در محله چینی‌های سان فرانسیسکو

14 تیر 1400 - ...

▪ ایرلند: توصیه به مردم چین برای انصراف از سازمان‌های حزب کمونیست چین

13 تیر 1400 - ...

▪ بیمار سرطان خون که در مراحل نهایی سرطانش بود در عرض یک هفته بهبود یافت

13 تیر 1400 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021