Found 6178 items

▪ تمرین‌کننده جدید: خلاص شدن از خودخواهی به‌منظور نجات افراد بیشتر

26 خرداد 1399 - ...

▪ دافا به من شجاعت می‌بخشد

26 خرداد 1399 - ...

▪ تجربیات فوق‌العاده صاحب رستورانی ژاپنی که فالون دافا را تمرین می‌کند

26 خرداد 1399 - ...

▪ بیش از یک سال طول کشید تا بتوانم بر یک سختی‌ غلبه کنم

25 خرداد 1399 - ...

▪ معجزه‌ای که تجربه‌اش کردم: بهبودی غیرممکن

25 خرداد 1399 - ...

▪ سفر تزکیه یک پزشک تایوانی

25 خرداد 1399 - ...

▪ صدای امید، کنفرانس تبادل تجربه تزکیه در سان فرانسیسکو برگزار می‌کند

25 خرداد 1399 - ...

▪ دافا زندگی جدیدی به من بخشید، بیدارکردن مردم در طول پاندمی

24 خرداد 1399 - ...

▪ افکارم درباره خلاف جریان حرکت کردن

24 خرداد 1399 - ...

▪ شگفتی‌های فالون دافا

24 خرداد 1399 - ...

▪ با بیرون‌ریختن افکار و عقاید ناشی از جامعه مدرن، نقش مؤثری در جامعه ایفا می‌کنم

22 خرداد 1399 - ...

▪ اعتباربخشی به فالون دافا باوجود آزار و شکنجه بی‌امان (قسمت 2)

22 خرداد 1399 - ...

▪ از بین بردن وسوسه‌های جنسی در سه ماه

22 خرداد 1399 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] بهبودی مادر 90 ساله‌ام از زمین خوردن فلج‌کننده

21 خرداد 1399 - ...

▪ اعتباربخشی به فالون دافا با وجود آزار و شکنجه بی‌امان (قسمت 1)

21 خرداد 1399 - ...

▪ آبدیده‌کردن اراده در حین مدیتیشن

21 خرداد 1399 - ...

▪ از دختری شرور و فتنه‌گر تا تمرین‌کننده بالغ فالون دافا

21 خرداد 1399 - ...

▪ اولین باری که تمرین‌های فالون دافا را انجام دادم، مشکلات بینایی‌ام برطرف شد

20 خرداد 1399 - ...

▪ عدالت‌خواهی برای فالون گونگ در پکن

20 خرداد 1399 - ...

▪ گرامی داشتن نیک‌خواهی موجودات الهی

20 خرداد 1399 - ...

▪ مشاهده قدرت دافا

20 خرداد 1399 - ...

▪ تجربه یک تمرین‌کننده هندی از تزکیه و روشنگری حقیقت

19 خرداد 1399 - ...

▪ خِرد اعطاء شده از جانب استاد به من کمک کرده است که افراد زیادی را نجات دهم

19 خرداد 1399 - ...

▪ هیچ‌کسی نمی‌تواند مرا شکنجه کند

19 خرداد 1399 - ...

▪ یک تمرین‌کننده جوان دافا درک‌ خود درباره تزکیه را به اشتراک می‌گذارد

19 خرداد 1399 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020