Found 7001 items

▪ به‌دست‌آوردن قلب آنهایی که در سیستم‌های سیاسی و حقوقی کار می‌کنند

26 خرداد 1400 - ...

▪ بعد از تزکیه به‌طور ضعیف، «برای گریه‌کردن بیش از حد دیر» شده بود

26 خرداد 1400 - ...

▪ نگاه به درون، مسائل را حل‌وفصل می‌کند

26 خرداد 1400 - ...

▪ برخی از افکارم درباره «همکاری‌نکردن با شیطان»

25 خرداد 1400 - ...

▪ عقاید و تصورات بشری نباید مانعی برای تمرین‌کنندگان شود

25 خرداد 1400 - ...

▪ از بر کردن فا و از بین بردن وابستگی رنجش و حسادت

25 خرداد 1400 - ...

▪ بهبودی سریع پس از چند حادثه

25 خرداد 1400 - ...

▪ راز خوشبختی و موفقیت یک کارآفرین

25 خرداد 1400 - ...

▪ «برای دافا اینجا آمدم» (قسمت اول)

24 خرداد 1400 - ...

▪ حفظ یک نگرش فروتنانه هنگام انجام تمرین‌ها

24 خرداد 1400 - ...

▪ درس‌هایی که دربارۀ مراقبت از گفتارم آموختم

24 خرداد 1400 - ...

▪ استاد همیشه از من محافظت می‌کنند

23 خرداد 1400 - ...

▪ افکارم دربارۀ ایجاد تعادل بین تزکیه و زندگی خانوادگی

23 خرداد 1400 - ...

▪ قدرت دافا: باوجود برخورد با کامیونِ حمل سیمان زنده ماندم

23 خرداد 1400 - ...

▪ ماجرا‌های معجزه‌آسای توزیع نشان‌های یادبود دافا

22 خرداد 1400 - ...

▪ سفر تزکیه‌ام در نجات مردم درحین همکاری با سایر تمرین‌کنندگان

22 خرداد 1400 - ...

▪ ازبین‌بردن وابستگی به شکایت

22 خرداد 1400 - ...

▪ چرا باید به ایمنی تلفن همراه توجه کنیم

21 خرداد 1400 - ...

▪ در میان پاندمی، فالون دافا جان تازه‌ای به خانواده‌ام می‌بخشد

21 خرداد 1400 - ...

▪ برای نجات مردم باید عقاید و تصورات بشری خود را ازبین ببریم

21 خرداد 1400 - ...

▪ قدرت افکار درست را دست‌کم نگیرید

21 خرداد 1400 - ...

▪ راز داشتن یک زندگی خانوادگی شاد

20 خرداد 1400 - ...

▪ من با همه موجودات ذی‌شعور مانند عزیزانم رفتار می ‌کنم تا توسط دافا نجات یابند

20 خرداد 1400 - ...

▪ شوهر غربی‌ام کمکم می‌کند که فرهنگ حزب کمونیست را بزدایم

20 خرداد 1400 - ...

▪ در میان باد و باران گام برمی‌دارم تا عهد و پیمان‌های خود را محقق کنم

20 خرداد 1400 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021