Found 7001 items

▪ اگر سه کار را به‌خوبی انجام دهید، هرچیز دیگری درست می‌شود

13 تیر 1400 - ...

▪ بهره‌مندی جسمی و روانی خانواده‌ای بزرگ از فالون دافا

13 تیر 1400 - ...

▪ تبادل تجربه درباره ازبرکردن «درباره دافا»

12 تیر 1400 - ...

▪ غلبه بر محنت بیماری در 15 روز

11 تیر 1400 - ...

▪ وابستگی به زمان

11 تیر 1400 - ...

▪ راز موفقیت معلمی تایوانی

10 تیر 1400 - ...

▪ ماجرایی معجزه‌آسا درباره اینکه چگونه خواندن آموزه‌های فالون دافا اختلال روانی پسرم را درمان کرد

10 تیر 1400 - ...

▪ تمرین بردباری در تزکیه

10 تیر 1400 - ...

▪ [فاهویی آنلاین بین‌المللی] انتشار حقیقت از تریبون دانشگاه (قسمت دوم)

09 تیر 1400 - ...

▪ بگذارید دافا ما را از باتلاق به بیرون راهنمایی کند

09 تیر 1400 - ...

▪ یافتن شکاف‌ها و غلبه بر کارمای بیماری

09 تیر 1400 - ...

▪ [فاهوی آنلاین بین المللی] انتشار حقیقت از تریبون دانشگاه (قسمت اول)

08 تیر 1400 - ...

▪ کنفرانس آنلاین بین‌المللی الهام‌بخش تمرین‌کنندگان

08 تیر 1400 - ...

▪ [فاهویی آنلاین بین‌المللی] تجربه تزکیه در حین مشارکت در افزایش تعداد مشترکین اپک تایمز انگلیسی

08 تیر 1400 - ...

▪ تأملاتی درباره «می شین»: فقط استاد نتیجه واقعی را می‌دانند

08 تیر 1400 - ...

▪ با مطالعه مقالات فاهویی بین‌المللی آنلاین متوجه شدم چه بخش‌هایی در من باید رشد و بهبود پیدا کنند

07 تیر 1400 - ...

▪ [فاهوی آنلاین بین‌المللی] تبدیل غیرممکن به ممکن

07 تیر 1400 - ...

▪ مریدان دافا مدت‌های طولانی است که در حال آماده‌سازی بوده‌اند

07 تیر 1400 - ...

▪ درسی که ضمن کمک به دیگران گرفتم: ماشین چمن‌زنی که گیرکرده بود

07 تیر 1400 - ...

▪ [فاهویی بین‌المللی آنلاین] برای مشارکت در روشنگری حقیقت، تقویت افکار درست و غلبه بر محنت‌ها پیش‌قدم شوید

06 تیر 1400 - ...

▪ رنج و محنت اخیر به این اشاره می‌کرد که من فقط به‌طور ظاهری و سطحی تزکیه می‌کردم

06 تیر 1400 - ...

▪ چه چیزی به ما انگیزه می‌دهد که‌ کوشا باشیم؟

06 تیر 1400 - ...

▪ سالم ماندن تمرین‌کننده ۶۶ ساله غربی هنگام سقوط با سر از طبقه سوم

05 تیر 1400 - ...

▪ به‌خاطر داشتن الزامات فا و تقویت افکار درست‌مان

05 تیر 1400 - ...

▪ تایوان: معرفی فالون گونگ در یک بازار محلی در طول پاندمی

04 تیر 1400 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021