Found 6293 items

▪ آیا شما واقعاً نسبت به مکان تهیه مطالب روشنگری حقیقت مسئول هستید؟

29 شهریور 1399 - ...

▪ چگونه دافا از تمرین‌کنندگان و حامیانش محافظت می‌کند

29 شهریور 1399 - ...

▪ تمرین‌کنندگان وقتی برای استراحت ندارند

29 شهریور 1399 - ...

▪ رها کردن رنجش: دافا نارضایتی‌هایم از خانواده شوهرم را حل و فصل کرد

29 شهریور 1399 - ...

▪ آیا ما واقعاً در حال تزکیه هستیم؟

28 شهریور 1399 - ...

▪ بیدارکردن وجدان مردم در چین، ازطریق بستر نجات

28 شهریور 1399 - ...

▪ بازگشت خواهرم به زندگی

27 شهریور 1399 - ...

▪ وقتی سختی‌ها برسرم می‌بارید، دافا چراغ راهنمایم بود

27 شهریور 1399 - ...

▪ استاد در مسیر تزکیه‌ام، همیشه از من محافظت کرده‌اند

27 شهریور 1399 - ...

▪ به چه چیزی اعتبار می‌بخشیم؟

27 شهریور 1399 - ...

▪ رها کردن عقاید و تصورات عادی بشری

26 شهریور 1399 - ...

▪ تجربه‌های شگفت‌انگیز من از انجام تمرینات و مطالعه فا با سایر تمرین‌کنندگان

26 شهریور 1399 - ...

▪ یک تزکیه‌کننده کوشا شدم

26 شهریور 1399 - ...

▪ با تشویق استاد، پنج بار پشتِ‌سرهم با او تماس گرفتم

24 شهریور 1399 - ...

▪ مراقبت خیرخواهانه استاد بهترین‌ها را به ما می‌بخشد

24 شهریور 1399 - ...

▪ تجربه قدرت دافا: استاد مرا از خطر نجات دادند

23 شهریور 1399 - ...

▪ چهار نسل از خانواده‌ام از دافا بهره‌مند شده‌اند

23 شهریور 1399 - ...

▪ تشویق مردم به منتشر کردن اطلاعات مربوط به شرارت‌های حزب کمونیست

23 شهریور 1399 - ...

▪ باید فروتن باشیم

22 شهریور 1399 - ...

▪ روشنگری حقیقت به یک همکار با افکار درست

21 شهریور 1399 - ...

▪ سرتان را پایین بیندازید، به اشتباهتان اعتراف و عذرخواهی کنید

21 شهریور 1399 - ...

▪ تجربیات شگفت‌انگیز خانواده ما

20 شهریور 1399 - ...

▪ کوشا شدن در تزکیه بعد از تماشای شن یون

20 شهریور 1399 - ...

▪ درکم درخصوص «محنت» در مقایسه با «محنت اهریمنی»

19 شهریور 1399 - ...

▪ وقتی پسرم به فالون دافا باور آورد، سنگ کلیه‌اش ناپدید شد

18 شهریور 1399 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020