Found 6585 items

▪ اجازه ندهید چرخ‌دنده‌های ما بی‌هدف بچرخند - یک درخواست فوری برای روشنگری حقیقت

03 بهمن 1399 - ...

▪ تائویوان، تایوان: تمرین‌کنندگان جلسه تبادل تجربۀ ماهانه‌ای را برگزار و از استاد قدردانی کردند

02 بهمن 1399 - ...

▪ تجلی قدرت الهی دافا در باز شدن چشم آسمانی

02 بهمن 1399 - ...

▪ سفر تزکیه‌ام همراه با روشنگری حقیقت مصرانه برای مردم درطول پاندمی

02 بهمن 1399 - ...

▪ جهانی از تفاوت بین خودخواه‌بودن و در اولویت قراردادن دیگران

02 بهمن 1399 - ...

▪ حفظ افکار درست در مورد انتخابات ایالات متحده

02 بهمن 1399 - ...

▪ روشن‌بینی درحال ازبر کردن «هر چه به انتها نزدیک‌تر می‌شود، باید کوشاتر باشید»

01 بهمن 1399 - ...

▪ تسلیم نشوید: باید به فرستادن افکار درست قدرتمند برای ترامپ ادامه دهیم

01 بهمن 1399 - ...

▪ گرانبهاترین هدیه برای مدیر مدرسه

30 دی 1399 - ...

▪ فاهویی چین | کمک به نجات افراد هنگام اداره یک شرکت طراحی

30 دی 1399 - ...

▪ فاهویی چین | سرانجام با جدیت شروع به تزکیه کردم

30 دی 1399 - ...

▪ فاهویی چین | در مواجهه با خطر، یک فکر درست می‌تواند بر صد اهریمن غلبه کند

30 دی 1399 - ...

▪ ماجرای پشت فهرست 10هزار نام: حمایت از خوبی‌ها برکت به ارمغان می‌آورد

28 دی 1399 - ...

▪ سالم‌ماندن خانمی که دستگاه برف‌روبی دو بار از روی پایش عبور کرد

28 دی 1399 - ...

▪ فالون دافا به من آموخت که زندگی درستی داشته باشم

28 دی 1399 - ...

▪ رها کردن وابستگی‌ها و به‌دست آوردن خِرد

27 دی 1399 - ...

▪ درس‌هایی که پس از آشکار شدن وابستگی‌ام به تلویزیون آموختم

26 دی 1399 - ...

▪ نجات موجودات ذی‌شعور در طول قرنطینه

26 دی 1399 - ...

▪ مریدان دافا به جای تکیه به مردم عادی، باید به آنها در انجام مأموریت خود کمک کنند

25 دی 1399 - ...

▪ از وقتی که تمرین فالون دافا را شروع کردم زندگی آسان شده است

25 دی 1399 - ...

▪ با انجام تمرینات با شدت بیشتر، به سرعت از دیابت ارثی بهبود یافتم

25 دی 1399 - ...

▪ تمرین‌کننده جوان فالون دافا: بازگشت به تزکیه

25 دی 1399 - ...

▪ بهبودی خانم مسن 82 ساله بعد از تصادف با یک موتورسیکلت

24 دی 1399 - ...

▪ مسئولیت ما در هر کجا و هر موقعیتی این است که خودمان را به‌خوبی تزکیه کنیم و مردم را نجات دهیم

24 دی 1399 - ...

▪ مقابله با مشکلات هنگام روشنگری حقیقت

24 دی 1399 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021