Found 7131 items

▪ آدلاید، استرالیای‌ جنوبی: تمرین‌کنندگان فالون دافا کنفرانس تبادل تجربه‌ای را برگزار می‌کنند

28 شهریور 1400 - ...

▪ [فاهویی آنلاین بین‌المللی] تزکیه محکم و استوار و همکاری با یکدیگر به‌عنوان یک بدن

28 شهریور 1400 - ...

▪ ترک اعتیاد موسیقیدان سوئدی پس از تمرین فالون دافا

27 شهریور 1400 - ...

▪ بهره‌مندی از مزایای تمرین فالون دافا، نجات مردم با سختکوشی

27 شهریور 1400 - ...

▪ [فاهویی آنلاین بین‌المللی] تجربه تزکیه‌ام دربارۀ جمع آوری امضا برای پایان دادن به آزار و شکنجه

27 شهریور 1400 - ...

▪ فرانسه: کنفرانس تبادل تجربه تزکیه، تمرین‌کنندگان را به تلاش بیشتر ترغیب می‌کند

27 شهریور 1400 - ...

▪ [فاهویی آنلاین بین‌المللی] غلبه بر موانع و نجات موجودات ذی‌شعور در یک محل روشنگری حقیقت در هنگ کنگ (بخش 3)

26 شهریور 1400 - ...

▪ خاطراتی از جوانی‌ام، قبل و بعد شروع آزار و شکنجه فالون دافا

26 شهریور 1400 - ...

▪ پزشک: ‌ایجاد محیطی برای نجات موجودات ذی‌شعور

25 شهریور 1400 - ...

▪ برگزاری کنفرانس تبادل تجربه اتریش در وین

25 شهریور 1400 - ...

▪ کمک به افراد بیشتر برای درک ارزشمندی فالون دافا

25 شهریور 1400 - ...

▪ [فاهویی آنلاین بین‌المللی] غلبه بر موانع و نجات موجودات ذی‌شعور در یک محل روشنگری حقیقت در هنگ کنگ (قسمت 2)

25 شهریور 1400 - ...

▪ پدرم کمک می‌کند حقیقتاً خودم را تزکیه کنم

24 شهریور 1400 - ...

▪ [فاهویی آنلاین بین‌المللی] غلبه بر موانع و نجات موجودات ذی‌شعور در محل روشنگری حقیقت در هنگ کنگ (قسمت 1)

24 شهریور 1400 - ...

▪ سپاسگزارم

24 شهریور 1400 - ...

▪ تزکیه در دافا: من و خانواده‌ام مورد برکت قرار گرفته‌ایم

23 شهریور 1400 - ...

▪ داخل دایره یا خارج دایره؟

23 شهریور 1400 - ...

▪ برزیل: برگزاری کنفرانس تبادل تجربه تزکیه فالون دافا 2021

23 شهریور 1400 - ...

▪ تجربیات تزکیه‌ام در طول گزارش درباره المپیک تابستانی ۲۰۲۱

22 شهریور 1400 - ...

▪ پزشکی که در حین انجام وظیفه به فالون دافا اعتبار می‌بخشد

22 شهریور 1400 - ...

▪ تمرین کننده جوان: با کمک استاد روحم مملو از دافا می‌شود

21 شهریور 1400 - ...

▪ فالون دافا از من یک نظافتچی خوب و شاد ساخت

20 شهریور 1400 - ...

▪ ترک اعتیاد به اینترنت و از سرگیری تزکیه

20 شهریور 1400 - ...

▪ [فاهویی آنلاین بین المللی] انگلستان: به‌خوبی انجام دادن سه کار در طی پاندمی

19 شهریور 1400 - ...

▪ بروشوری که عامل شروع تزکیه‌ام در فالون ‌دافا شد

19 شهریور 1400 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021