Found 116 items

▪ کتابی که زندگی‌ام را تغییر داد

16 اردیبهشت 1396 - ...

▪ فالون دافا سپاسگزارم!

16 اردیبهشت 1396 - ...

▪ کمک به مردم بیشتری برای بهرمندی از مزایای زیبای دافا ـ افکاری پس از خواندن فراخوان ارسال آثار برای بزرگداشت روز جهانی فالون دافا 2017

11 فروردین 1396 - ...

▪ هدیه‌ای به استاد، امید برای موجودات ذی‌شعور

01 تیر 1395 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] بهبودی قابل‌توجه بعد از درک فالون دافا

26 خرداد 1395 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] بهبودی قابل‌توجه بعد از درک فالون دافا

26 خرداد 1395 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] مردی درآستانه مرگ به زندگی بازگشت

11 خرداد 1395 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] سفر تزکیه یک پزشک

10 خرداد 1395 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] انسان بهتری شدن

09 خرداد 1395 - ...

▪ [به مناسبت جشن روز فالون دافا] فالون دافا برای ذهن مضطرب من صلح و آرامش به ارمغان آورد

06 خرداد 1395 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] فالون دافا باعث شد من از سلامت و آرامش و شادی بیشتری برخوردار شوم

30 اردیبهشت 1395 - ...

▪ [در بزگداشت روز جهانی فالون دافا] فالون دافا باعث شد من از سلامت و آرامش و شادی بیشتری برخوردار شوم

30 اردیبهشت 1395 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] تمرین‌کنندگان فالون دافا در تیانجین دررابطه با تزکیه‌شان تبادل تجربه می‌کنند

29 اردیبهشت 1395 - ...

▪ گرامی‌داشتن فرصت و نوشتن ماجرا‌های‌مان به مناسبت روز فالون دافا

04 اردیبهشت 1395 - ...

▪ افکارم درباره نوشتن مقالات برای روز جهانی فالون دافا

20 فروردین 1394 - ...

▪ تکریمی بر حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری

03 خرداد 1393 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2022