Found 116 items

▪ نیکخواهی و شجاعت: تأملی دربارۀ مقالات بزرگداشت روز جهانی فالون دافا

17 خرداد 1400 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] بیش از دویست پرسنل در محل کارم حزب کمونیست چین و سازمان‌های وابسته به آن را ترک کردند

13 خرداد 1400 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] ازدواجی تقریباً فروپاشیده هماهنگ می‌شود

13 خرداد 1400 - ...

▪ معجزات و زیبایی: برداشت افراد از مقالات بزرگداشت روز جهانی فالون دافا

13 خرداد 1400 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] اکنون خانواده‌ام توسط فالون دافا برکت یافته‌اند

13 خرداد 1400 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] ماجرای خروج از ح‌ک‌چ: «سرانجام شما را پیدا کردم»

09 خرداد 1400 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] تبدیل رنجش به بخشش

06 خرداد 1400 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] گروه کُر در بازداشتگاه

03 خرداد 1400 - ...

▪ ارسال‌کنندگان پیام‌های تبریک شاهدی برای نعمت‌های فالون دافا هستند

03 خرداد 1400 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] خاطرات خوانندگان را به گریه می‌اندازد: «قدرت حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری بی‌کران است!»

02 خرداد 1400 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] چگونه مادری به تنهایی دخترش را بزرگ می‌کند

31 اردیبهشت 1400 - ...

▪ «می‌توانم خودم را جای دیگران قرار دهم و زندگی بسیار آرام‌تری داشته باشم»

31 اردیبهشت 1400 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] اعترافات یک مأمور مالیات: دافا به من آموخت صادق و درستکار باشم

30 اردیبهشت 1400 - ...

▪ تبادل تجربه یک مربی پرواز به مناسبت روز فالون دافا

30 اردیبهشت 1400 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] دیدار با استاد لی در نمایشگاه سلامت شرقی در سال ۱۹۹۳

29 اردیبهشت 1400 - ...

▪ تمرین‌کنندگان از کانبرا در استرالیا سالروز تولد استاد را تبریک می‌گویند و قدردانی خود را ابراز می‌کنند

28 اردیبهشت 1400 - ...

▪ مروری بر تاریخ: نخستین روز جهانی فالون

25 اردیبهشت 1400 - ...

▪ تمرین‌کنندگان جدید از 18 استان در چین از استاد لی برای نجات نیکخواهانه‌شان تشکر می‌کنند

23 اردیبهشت 1400 - ...

▪ قدردانی در هر تبریک

16 اردیبهشت 1400 - ...

▪ فصل تأمل و سپاسگزاری

07 شهریور 1399 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] پیمودن مسیر با موجودات الهی، بستگانم در نجات مردم کمکم می‌کنند

28 تیر 1399 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] شخصی با خواندن عبارت «فالون دافا خوب است» در قلبش، توسط موجودات الهی محافظت می‌شود

03 تیر 1399 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] مادر ملحدم تمرین فالون دافا را شروع می‌کند

23 خرداد 1399 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] تصاویر تاریخی: دورانی فراموش نشدنی

18 خرداد 1399 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] استاد به من خانواده‌ای شاد بخشیدند

14 خرداد 1399 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2022