Found 116 items

▪ [مقالات منتخب نظرات و دیدگاه‌ها] به‌عنوان تمرین‌کننده فالون دافا، با ذهنی متواضع شاهد معجزات بودم

12 تیر 1401 - ...

▪ [گرامیداشت روز جهانی فالون دافا] انسان‌های مهربانی که در تمام این سال‌ها از من محافظت کرده‌اند

13 خرداد 1401 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] سرباز سابق: فالون دافا واقعاً شگفت‌انگیز است

11 خرداد 1401 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] چگونه پیروی از آموزه‌های فالون دافا خانواده‌ام را در کنار هم نگه داشت

10 خرداد 1401 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] «بعد از آمدنت کافه تریا کاملاً تغییر کرد»

10 خرداد 1401 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] تغییر ارتباط دو خانواده از خصومت‌ به تفاهم و هماهنگی‌

10 خرداد 1401 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] «90 سال منتظر این روز بودم!»

09 خرداد 1401 - ...

▪ [بزرگداشت روز فالون دافا] بیمار سرطانیِ درحال مرگ توسط دافا نجات یافت

09 خرداد 1401 - ...

▪ [گرامیداشت روز جهانی فالون دافا] هماهنگ‌شدن روابط خانوادگی ناخوشایند پس از شروع تمرین فالون دافا

09 خرداد 1401 - ...

▪ [گرامیداشت روز جهانی فالون دافا] فرصتی استثنایی (قسمت اول)

06 خرداد 1401 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] گمشده و سرگردانی بودم که پس از یافتن فالون دافا دوباره متولد شدم

04 خرداد 1401 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] تمرین‌کننده جوان: تزکیه هنگام مطالعه

04 خرداد 1401 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] زندگی جدید و حل‌وفصل‌ شدن رنجش‌ها و نارضایتی‌ها توسط فالون دافا

03 خرداد 1401 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] زندگی کوتاه و ارزشمند است

03 خرداد 1401 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] معلمی با اصول دافا، دانش‌آموزانش را راهنمایی می‌کند

03 خرداد 1401 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] دافا به مرد معلولی زندگی دوباره داد

03 خرداد 1401 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] نیک‌خواهی و خرد فالون دافا

02 خرداد 1401 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] خاطره‌ای از حضور در سخنرانی‌های استاد و نیک‌خواهی بی‌کرانشان

02 خرداد 1401 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] تمرین‌کننده غربی: برخورد با مسائل با قلبی پاک

01 خرداد 1401 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] تقوا برکت به ارمغان می‌آورد

31 اردیبهشت 1401 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] یک دنیا تفاوت فقط سه ماه پس از تمرین دافا

29 اردیبهشت 1401 - ...

▪ تزکیه به‌خوبی هنگام ارسال مقالات برای روز جهانی فالون دافا

28 اردیبهشت 1401 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] فالون دافا ما را از یک زندگی فلاکت‌بار نجات داد

27 اردیبهشت 1401 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] عدالت‌خواهی شوهر تمرین‌کننده فالون دافا در مواجهه با آزار و شکنجه

27 اردیبهشت 1401 - ...

▪ بیایید مقالات با کیفیتی را برای سی‌امین جشن روز جهانی فالون دافا ارسال کنیم

08 فروردین 1401 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2022