Found 116 items

▪ شخص خوبی بودن در جایگاه مدیریت

08 خرداد 1397 - ...

▪ [گرامیداشت روز جهانی فالون دافا] من و عروسم

07 خرداد 1397 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] فالون دافا استعدادهای برجسته را شکل می‎دهد

05 خرداد 1397 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] اگر می‌توانستید زمان را به عقب بازگردانید چه چیزی را تغییر می‌دادید؟

04 خرداد 1397 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] می‌توانم دوباره ببینم

03 خرداد 1397 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] حل تمام اختلافات با نیک‌خواهی

30 اردیبهشت 1397 - ...

▪ [گرامیداشت روز جهانی فالون دافا] پزشکی خوب بر باورش پایدار باقی می‌ماند

30 اردیبهشت 1397 - ...

▪ ابراز قدردانی و سپاس تمرین‌کنندگان فالون دافا از طریق ارسال پیام تبریک به استاد لی هنگجی

30 اردیبهشت 1397 - ...

▪ [گرامیداشت روز جهانی فالون دافا] «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری» آرامش را برای کودکستان به‌ارمغان می‌آورد

29 اردیبهشت 1397 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] تجارب تزکیه یک بازپرس پلیس

28 اردیبهشت 1397 - ...

▪ قدردانی از رحمت بی‌کران

28 اردیبهشت 1397 - ...

▪ [گرامیداشت روز جهانی فالون دافا] فالون دافا مرا از عوارض سکته مغزی نجات داد

28 اردیبهشت 1397 - ...

▪ [گرامیداشت روز جهانی فالون دافا] فالون دافا اساساً مرا تغییر داد و روحم را پاکسازی کرد

27 اردیبهشت 1397 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] کارکنانی خوب در شهرستان

27 اردیبهشت 1397 - ...

▪ [گرامیداشت روز جهانی فالون دافا] یافتن فالون دافا

26 اردیبهشت 1397 - ...

▪ [دربزرگداشت روز جهانی فالون دافا] زندگی دوباره پس از یافتن فالون دافا

22 اردیبهشت 1397 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] فالون دافا از دیدگاه تمرین‌کننده‌ای غربی

20 اردیبهشت 1397 - ...

▪ گل صدتومانی در چانگچون

08 خرداد 1396 - ...

▪ فالون دافا در سراسر جهان: روسیه

01 خرداد 1396 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] از معلول ذهنی به آجرچینی ماهر تبدیل شدم

31 اردیبهشت 1396 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] به‌خوبی تزکیه ‌کنید، استاد بهترین را نظم و ترتیب می‌دهند

31 اردیبهشت 1396 - ...

▪ چرا افراد جوان مجذوب فالون دافا می‌شوند

30 اردیبهشت 1396 - ...

▪ ابراز قدردانی تمرین‌کنندگان فالون دافا از فرهنگ های مختلف نسبت به استاد لی

28 اردیبهشت 1396 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] دافا به من آموخت که به افراد نیازمند کمک کنم

27 اردیبهشت 1396 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] جریان نهری پاک در دنیایی گل‌آلود

24 اردیبهشت 1396 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2022