Found 116 items

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] تمرین‌کننده اهل کشور چک: دافا به کل خانواده ما برکت می‌دهد

13 خرداد 1399 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] برخورداری روستایی فقیر از برکت و رحمت فالون دافا

08 خرداد 1399 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] معجزه پزشکی: به پسرم فرصت دیگری برای زندگی داده شد

02 خرداد 1399 - ...

▪ استرالیا: قدردانی تمرین‌کنندگان در روز جهانی فالون دافا

01 خرداد 1399 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] اصول درست فالون دافا مرا به‌عنوان یک معلم راهنمایی می‌کند

31 اردیبهشت 1399 - ...

▪ فرانسه: تمرین‌کنندگان ضمن ابراز قدردانی از بنیانگذار فالون دافا تولد ایشان را تبریک می‌گویند

31 اردیبهشت 1399 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] دافا چراغی برای خانواده‌ام

28 اردیبهشت 1399 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] بانویی 90ساله هنوز سوار دوچرخه‌اش می‌شود و حقیقت را روشن می‌کند

28 اردیبهشت 1399 - ...

▪ تمرین‌کنندگان در واشنگتن دی‌سی از بنیانگذار فالون دافا قدردانی می‌کنند

27 اردیبهشت 1399 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] با فالون دافا در قلبم، طول عمر پدرم که در بستری‌ بیماری بود، افزایش یافت

27 اردیبهشت 1399 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] یادآوری یک تمرین‌کننده از حضور در سخنرانی استاد در شهر ژنگژو، چین

26 اردیبهشت 1399 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] فردی مادی‌گرا به یک مرید واقعی دافا تبدیل می‌شود

25 اردیبهشت 1399 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] دافا مرا در مسیری درست راهنمایی کرد تا بدهی‌هایم را بپردازم

25 اردیبهشت 1399 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] به‌اشتراک گذاشتن خوبی فالون دافا با صاحبان کارخانه و همکاران

24 اردیبهشت 1399 - ...

▪ تایوان: تمرین‌کنندگان بیست‌ویکمین سالروز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند

21 اردیبهشت 1399 - ...

▪ نیک‌خواهی و امید: «فراخوان ارسال مقالات برای بزرگداشت روز جهانی فالون دافا 2020»

03 فروردین 1399 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] پنج شکستگی همراه با خرد‌شدگی استخوان‌ها بدون درمان پزشکی مداوا شدند (همراه با عکس)

06 خرداد 1398 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] روستای ما

27 اردیبهشت 1398 - ...

▪ آلمان، اتریش و سوئیس: قدردانی تمرین‌کنندگان از بنیانگذار فالون گونگ آقای لی هنگجی

23 اردیبهشت 1398 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] دنیا از مزایای فالون دافا بهره‌مند می‌شود

13 خرداد 1397 - ...

▪ [بزرگداشت روزجهان فالون دافا] چطور به‌تدریج با دخترم کنار آمدم

12 خرداد 1397 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] ماجرای پرستار مادرم

10 خرداد 1397 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] همکاران: «هر کاری که می‌کند، حقیقتاً به نفع خودمان است»

09 خرداد 1397 - ...

▪ تمرین‎کنندگان با خواندن تجاربی که به‎مناسبت روز جهانی فالون دافا به اشتراک گذاشته شده، تشویق می‎شوند

08 خرداد 1397 - ...

▪ [گرامیداشت روز جهانی فالون دافا] شاهد معجزات تمرین فالون دافا بوده‌ام

08 خرداد 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2022