Found 4208 items

▪ پیمودن مسیر تقدیری‌ام با جدیت

13 مرداد 1397 - ...

▪ تغییر قلب همسایگان نسبت به دافا

13 مرداد 1397 - ...

▪ گرامی‌داشتن فرصتی که حقیقت دافا را برای موجودات ذی‌شعور به‌ارمغان می‌آورد

12 مرداد 1397 - ...

▪ باور به استاد و دافا با تمام قلبم

12 مرداد 1397 - ...

▪ افکارم بعد از شرکت در یک راهپیمایی در هنگ‌کنگ

12 مرداد 1397 - ...

▪ ازبر کردن جوآن فالون کمکم کرد تا بیشتر عاری از خودخواهی شوم

11 مرداد 1397 - ...

▪ تمرین‌کننده آلمانی: غلبه بر وابستگی‌ام به ترس که عمیقاً نهادینه ‌شده بود

11 مرداد 1397 - ...

▪ تمرین‎کنندگان جوان با هم در اردوهای تابستانی مینگهویی رشد می‌کنند

11 مرداد 1397 - ...

▪ سفر بازگشت تمرین‌کننده‌ای جوان به تزکیۀ دافا

10 مرداد 1397 - ...

▪ تجربه کردن قدرت فالون دافا

10 مرداد 1397 - ...

▪ وکیل مشاور حقوقی کره‌ای مسیر درست تزکیه را پیدا می‌کند

10 مرداد 1397 - ...

▪ [فاهویی مینگهویی] درسی که از ترجمه یک مقاله تبادل تجربه گرفتم

09 مرداد 1397 - ...

▪ کوشا بودن مانند وقتی که تازه تمرین را شروع کرده بودم

09 مرداد 1397 - ...

▪ گفتگویی نیکخواهانه برای نجات یک نگهبان زندان

09 مرداد 1397 - ...

▪ ازبرکردن فا با کمک استاد

08 مرداد 1397 - ...

▪ از بین بردن وابستگی به تلفن همراه

08 مرداد 1397 - ...

▪ پین فولادی که ۲۲ سال پیش در پایم گذاشته شده بود، بدون جراحی خارج کردم

08 مرداد 1397 - ...

▪ سقوط کردن ازطریق سرمایه‌گذاری در پول دیجیتال

07 مرداد 1397 - ...

▪ [فاهویی مینگهویی] یک تزکیه‌کننده حقیقی شدن

07 مرداد 1397 - ...

▪ استرالیا: جوآن فالون سبب شد در سفر تزکیه‌ای گام نهم که بیش از 19 سال محکم و قوی آن را طی کرده‌ام

07 مرداد 1397 - ...

▪ گردشگران چینی در پاریس از حقیقت آگاه می‌شوند

07 مرداد 1397 - ...

▪ مروری بر سفر تزکیه‌ام

07 مرداد 1397 - ...

▪ از بین بردن نفرت با نیک‌خواهی

06 مرداد 1397 - ...

▪ از بین بردن پوسترهای افترا به دافا با افکار درست

06 مرداد 1397 - ...

▪ سفر یک تمرین‌کننده کوشا

06 مرداد 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018