Found 3665 items

▪ بکار بردن افکار درست به‌منظور نجات پدرم

16 بهمن 1396 - ...

▪ دیدگاه‌هایی درباره از بین بردن وابستگی به شهوت

16 بهمن 1396 - ...

▪ افکار درست خطر را ازبین می‌برد

15 بهمن 1396 - ...

▪ تزکیه خودم در روند روشنگری حقیقت

15 بهمن 1396 - ...

▪ نامه‎های روشنگری حقیقت، ابزارهای قدرتمندی هستند

15 بهمن 1396 - ...

▪ فرستادن افکار درست قوی به‌عنوان یک بدن

15 بهمن 1396 - ...

▪ به‌رغم هوای بسیار سرد، مردم مشتاق‌ دانستن حقیقت هستند

14 بهمن 1396 - ...

▪ با ایجاد افکار درست مسیرم باز شد

14 بهمن 1396 - ...

▪ درنظر گرفتن موانع به‌عنوان فرصت‌هایی برای تزکیۀ خودم و روشنگری حقیقت

14 بهمن 1396 - ...

▪ رها کردن احساسات و منافع شخصی

14 بهمن 1396 - ...

▪ مادرم 10 سال بعد تمرین فالون گونگ را شروع کرد

13 بهمن 1396 - ...

▪ تمام خانواده‌ام فالون دافا را تمرین می‌کنند

13 بهمن 1396 - ...

▪ ایمان محکم و استوار شیطان را نابود می‌کند

13 بهمن 1396 - ...

▪ غلبه بر محنت‌ها با ذهنی درست و استوار

13 بهمن 1396 - ...

▪ تمرین‌کنندۀ جدید: یادگیری دافا در میان محنت‌ها

13 بهمن 1396 - ...

▪ بازگویی تجربه‌های ۲۱۰ روز در بازداشتگاه

12 بهمن 1396 - ...

▪ ازبین بردن وابستگی به امیال جنسی و شهوانی از دیدگاهی درست

12 بهمن 1396 - ...

▪ تمرین‌کنندگان باید تحت هر شرایطی راستگو و صادق باشند

11 بهمن 1396 - ...

▪ تجربیات خانمی بی‌سواد در تمرین فالون دافا

11 بهمن 1396 - ...

▪ خطرِ به‌دنبال راحتی و آسایش بودن

11 بهمن 1396 - ...

▪ معجزاتی که تجربه کرده‌ام

10 بهمن 1396 - ...

▪ حل و فصل تضادها به‌عنوان یک تزکیه‌کننده

10 بهمن 1396 - ...

▪ بهبودی بیماری زونای من، به‌لطف باورم به فالون دافا

10 بهمن 1396 - ...

▪ هر روز حقایق را روشن می‌کنم

10 بهمن 1396 - ...

▪ بازگشت به تزکیه با افکار درست قوی (قسمت دوم)

10 بهمن 1396 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018