Found 4208 items

▪ استرالیا: رشد و بهبود گروهیِ تمرین‌کنندگان فالون دافا در کنفرانس فای کوئینزلند

19 مرداد 1397 - ...

▪ تایوان: تمرکز جلسۀ تبادل تجربۀ سالانه هماهنگ‌کنندگان بر نگاه به درون

19 مرداد 1397 - ...

▪ شناسایی مشکل خودپسندی‌ام

19 مرداد 1397 - ...

▪ نگاه به درون و ازبین بردن توهم کارمای بیماری

18 مرداد 1397 - ...

▪ رها کردنِ رنجش

18 مرداد 1397 - ...

▪ تواضع: قلمرویی باشکوه برای یک تزکیه‌کننده دافا

18 مرداد 1397 - ...

▪ «اطلاعاتی که به‌طور دهان به دهان پخش می‌شود مطمئن‌تر از رسانه‌های دولتی است

18 مرداد 1397 - ...

▪ تمرین‌کننده در اسپانیا: استاد مرا تشویق می‌کنند که در تزکیه کوشاتر باشم

18 مرداد 1397 - ...

▪ درک اطلاعیه «آنچه که همه شاگردان دافا باید بدانند»

17 مرداد 1397 - ...

▪ تمرین‌کننده کانادایی: دنبال کردن استاد در سفر تزکیه

17 مرداد 1397 - ...

▪ تمرین‌کننده‌ای حقیقی شدن پس از گذشت 20 سال

17 مرداد 1397 - ...

▪ تمرین‌کننده غربی: تجاربم پیش از تمرین فالون دافا و پس از آن

16 مرداد 1397 - ...

▪ افکاری درباره تنظیمات تلفن همراه‌مان

16 مرداد 1397 - ...

▪ تمرین‌کننده کانادایی: آرزو به واقعیت تبدیل می‌شود

16 مرداد 1397 - ...

▪ مدت 20 سال در انتظار یادگرفتن فالون دافا بوده‌ام

16 مرداد 1397 - ...

▪ روشنگری حقیقت در «خانه‌ای سنتی»

15 مرداد 1397 - ...

▪ درس‌هایی که از تجربه کارمای بیماری آموختم

15 مرداد 1397 - ...

▪ عهد و پیمان یک تزکیه‌کننده که به‌انجام رساندنش بیش از 4900 ساعت زمان برد

15 مرداد 1397 - ...

▪ رهاشدن از وابستگی به پول

14 مرداد 1397 - ...

▪ تمرین‌کننده جوان ویتنامی: خانواده‌ام از مزایای تزکیه فالون دافا بهره‌‌مند شده‌اند

14 مرداد 1397 - ...

▪ به همان میزانی که شخص فداکاری کند، بدست می‌آورد

14 مرداد 1397 - ...

▪ کسب درک بهتری درباره بردباری

13 مرداد 1397 - ...

▪ چگونه با مشارکت در پروژه‌ها وابستگی‌هایم را ازبین بردم

13 مرداد 1397 - ...

▪ نیک‌خواهی منجر به خاموش شدن آتش یک درگیری مرگبار شد

13 مرداد 1397 - ...

▪ تمرین‌کننده رومانیایی: چگونه فالون دافا را یافتم

13 مرداد 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018