Found 3942 items

▪ سرشت فرد می‎تواند تغییر کند

29 اردیبهشت 1397 - ...

▪ کنفرانس تبادل تجربه فالون دافا در جنوب شرقی ایالات متحده در آتلانتا

29 اردیبهشت 1397 - ...

▪ از بین بردن شیطان شهوت به‌طور مداوم

27 اردیبهشت 1397 - ...

▪ روشنگری حقیقت با قلبی خالص

27 اردیبهشت 1397 - ...

▪ اگر نتوانیم خودمان را به‌خوبی تزکیه کنیم، موجودات ذی‌شعور در خطر بزرگی خواهند بود

27 اردیبهشت 1397 - ...

▪ برگزاری کنفرانس تبادل تجربه فالون دافا در تورنتو، کانادا

26 اردیبهشت 1397 - ...

▪ تزکیۀ رنجش

26 اردیبهشت 1397 - ...

▪ ذهنیت رقابت‌جویی‌

24 اردیبهشت 1397 - ...

▪ تولدی دوباره پس از یافتن فالون دافا، روشنگری حقیقت برای کمک به مردم

24 اردیبهشت 1397 - ...

▪ غلبه بر سختی‌ها تحت محافظت استاد

23 اردیبهشت 1397 - ...

▪ در نهایت معنای تزکیه را روشن‌تر درک کردم

23 اردیبهشت 1397 - ...

▪ پایانی خوش برای پسری فراری

23 اردیبهشت 1397 - ...

▪ معرفی فالون گونگ در مدارس ایالات متحده

21 اردیبهشت 1397 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] آشنایی فردی شاغل در امور سرمایه‌گذاری با دافا

21 اردیبهشت 1397 - ...

▪ خوش‌اقبالی بخاطر داشتن فرصتی برای تمرین دافا

20 اردیبهشت 1397 - ...

▪ تغییر رفتار عروسم

20 اردیبهشت 1397 - ...

▪ روشنگری حقیقت از طریق تلفن

19 اردیبهشت 1397 - ...

▪ از بین بردن مکار بودنِ ناشی از تجربیات منفی

19 اردیبهشت 1397 - ...

▪ درکم از وقایع اتفاقی

18 اردیبهشت 1397 - ...

▪ به‌مدت 18 سال هر روز حقایق را روشن کرده‌ام

18 اردیبهشت 1397 - ...

▪ آموختن نگاه به درون به‌طور واقعی

17 اردیبهشت 1397 - ...

▪ بالا بردن آگاهی درباره بزرگداشت 25 آوریل ازطریق رسانه‌های اجتماعی

17 اردیبهشت 1397 - ...

▪ استفاده از فیس‌بوک برای تبادل تجربه و گفتگو درباره موضوعات تزکیه‌ درمقایسه با روش‌های سنتی

17 اردیبهشت 1397 - ...

▪ از خودم می‌پرسم، آیا حقیقتاً یک تزکیه‌کننده هستم؟

16 اردیبهشت 1397 - ...

▪ احساسات نیز جنبه‌ای از شهوت است

16 اردیبهشت 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018