Found 53 items

▪ گزارش شاهد عینی از برخورد میان پلیس ضدشورش و معترضین صلح‌جو در 21 سال پیش

12 اردیبهشت 1399 - ...

▪ حزب کمونیست چین در حین اپیدمی، نوجوانان را وادار می‌کند تا به سازمان‌های جوانان این کشور ملحق شوند

20 فروردین 1399 - ...

▪ خاطرات دو شاهد از دادخواهی مسالمت‌آمیز 25 آوریلِ دو دهه قبل

07 اردیبهشت 1398 - ...

▪ یادآوری اعتراض مسالمت‌آمیز 25 آوریل 1999 در پکن

04 اردیبهشت 1398 - ...

▪ افکارم درباره بیستمین سالروز اعتراض مسالمت‌آمیز 25 آوریل

21 فروردین 1398 - ...

▪ خبرنگاران تلویزیون مرکزی چین، باید از قبل می‌دانستند که خودسوزی صحنه‌سازی شده رخ می‌دهد

04 بهمن 1397 - ...

▪ خبرنگار تلویزیون مرکزی چین، لی یوچیانگ تأیید کرد که بخشی از رویداد «خودسوزی» صحنه‌سازی شده بود

04 بهمن 1397 - ...

▪ شانگهای: رژیم کمونیست چین در پارک محلی فالون دافا را مورد توهین قرار می‌دهد

22 مرداد 1397 - ...

▪ واقعه‌ای تاریخی: من در دادخواهی «25 آوریل» شرکت کردم

06 اردیبهشت 1397 - ...

▪ جعل پرونده شین فنگچین، یکی از «1400 مرگ» ادعا شده که برای توجیه سرکوب کردن فالون گونگ مورد استفاده قرار گرفت

10 اسفند 1395 - ...

▪ رئیس ادارۀ ۶۱۰ استانی شاهد خودسوزی برنامه‌ریزی شده و صحنه‌سازی در میدان تیان‌آن‌من، بعد از اعلام منع رفت و آمد

29 فروردین 1395 - ...

▪ ۲۵ آوریل ۱۹۹۹؛ روزی که نیکی پیروز شد

07 اردیبهشت 1394 - ...

▪ تغییر زندگی‌‌ها بعد از اعتراض مسالمت‌آمیز ۲۵ آوریل

06 اردیبهشت 1394 - ...

▪ ۵۴ حقیقتی که آشکار می‌کنند که «خودسوزی» در میدان تیان‌آن‌من درواقع یک صحنه‌سازی با مقاصدتبلیغاتی بود- قسمت ۶

25 اسفند 1393 - ...

▪ ۵۴ حقیقتی که آشکار می‌کند «خودسوزی» در میدان تیان‌آن‌من در واقع یک صحنه‌سازی با مقاصدتبلیغاتی بود- قسمت ۵

25 اسفند 1393 - ...

▪ ماکائو: بزرگداشت پانزدهمین سالروز ۲۵ آوریل به‌وسیله تمرین‌کنندگان فالون گونگ

06 اردیبهشت 1393 - ...

▪ درک دادخواهی "۲۵ آوریل ۱۹۹۹": آنچه واقعاً در روزهای منتهی به روز دادخواهی، در تیانجین اتفاق افتاد (قسمت ۲)

05 اردیبهشت 1393 - ...

▪ درک دادخواهی "۲۵ آوریل ۱۹۹۹": آنچه واقعاً در روزهای منتهی به روز دادخواهی، در تیانجین اتفاق افتاد (قسمت ۱)

05 اردیبهشت 1393 - ...

▪ درک دادخواهی "۲۵ آوریل ۱۹۹۹": آنچه واقعاً در روزهای منتهی به روز دادخواهی، در تیانجین اتفاق افتاد (قسمت ۳)

05 اردیبهشت 1393 - ...

▪ بزرگداشت سالگرد ۲۵ آوریل: تجمع تمرین‌کنندگان فالون گونگ در هنگ کنگ

05 اردیبهشت 1393 - ...

▪ ح.ک.چ در انتشار دروغ‌ها درباره فالون گونگ هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دهد

10 بهمن 1392 - ...

▪ بازی با آتش: اهداف پنهانی سرمایه‌دار ثروتمند چینی برای زنده کردن تبلیغات یک دهه پیش، در نیویورک

01 بهمن 1392 - ...

▪ تلاشی عبث برای احیای طرحی مربوط به ده‌سال پیش

23 دی 1392 - ...

▪ ‏۱۴ سال آزار و شکنجه: افشای ترفندهای تبلیغاتی شرم‌آور رژیم کمونیست چین

28 تیر 1392 - ...

▪ آزمایش ارسال یک پیام متنی، حقه و فریب رژیم کمونیست را آشکار می‌سازد

25 تیر 1392 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020