Found 46 items

▪ شانگهای: رژیم کمونیست چین در پارک محلی فالون دافا را مورد توهین قرار می‌دهد

22 مرداد 1397 - ...

▪ واقعه‌ای تاریخی: من در دادخواهی «25 آوریل» شرکت کردم

06 اردیبهشت 1397 - ...

▪ جعل پرونده شین فنگچین، یکی از «1400 مرگ» ادعا شده که برای توجیه سرکوب کردن فالون گونگ مورد استفاده قرار گرفت

10 اسفند 1395 - ...

▪ رئیس ادارۀ ۶۱۰ استانی شاهد خودسوزی برنامه‌ریزی شده و صحنه‌سازی در میدان تیان‌آن‌من، بعد از اعلام منع رفت و آمد

29 فروردین 1395 - ...

▪ ۲۵ آوریل ۱۹۹۹؛ روزی که نیکی پیروز شد

07 اردیبهشت 1394 - ...

▪ تغییر زندگی‌‌ها بعد از اعتراض مسالمت‌آمیز ۲۵ آوریل

06 اردیبهشت 1394 - ...

▪ ۵۴ حقیقتی که آشکار می‌کنند که «خودسوزی» در میدان تیان‌آن‌من درواقع یک صحنه‌سازی با مقاصدتبلیغاتی بود- قسمت ۶

25 اسفند 1393 - ...

▪ ۵۴ حقیقتی که آشکار می‌کند «خودسوزی» در میدان تیان‌آن‌من در واقع یک صحنه‌سازی با مقاصدتبلیغاتی بود- قسمت ۵

25 اسفند 1393 - ...

▪ ماکائو: بزرگداشت پانزدهمین سالروز ۲۵ آوریل به‌وسیله تمرین‌کنندگان فالون گونگ

06 اردیبهشت 1393 - ...

▪ درک دادخواهی "۲۵ آوریل ۱۹۹۹": آنچه واقعاً در روزهای منتهی به روز دادخواهی، در تیانجین اتفاق افتاد (قسمت ۲)

05 اردیبهشت 1393 - ...

▪ درک دادخواهی "۲۵ آوریل ۱۹۹۹": آنچه واقعاً در روزهای منتهی به روز دادخواهی، در تیانجین اتفاق افتاد (قسمت ۱)

05 اردیبهشت 1393 - ...

▪ درک دادخواهی "۲۵ آوریل ۱۹۹۹": آنچه واقعاً در روزهای منتهی به روز دادخواهی، در تیانجین اتفاق افتاد (قسمت ۳)

05 اردیبهشت 1393 - ...

▪ بزرگداشت سالگرد ۲۵ آوریل: تجمع تمرین‌کنندگان فالون گونگ در هنگ کنگ

05 اردیبهشت 1393 - ...

▪ ح.ک.چ در انتشار دروغ‌ها درباره فالون گونگ هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دهد

10 بهمن 1392 - ...

▪ بازی با آتش: اهداف پنهانی سرمایه‌دار ثروتمند چینی برای زنده کردن تبلیغات یک دهه پیش، در نیویورک

01 بهمن 1392 - ...

▪ تلاشی عبث برای احیای طرحی مربوط به ده‌سال پیش

23 دی 1392 - ...

▪ ‏۱۴ سال آزار و شکنجه: افشای ترفندهای تبلیغاتی شرم‌آور رژیم کمونیست چین

28 تیر 1392 - ...

▪ آزمایش ارسال یک پیام متنی، حقه و فریب رژیم کمونیست را آشکار می‌سازد

25 تیر 1392 - ...

▪ دادخواهی مسالمت‌آمیز ۲۵ آوریل: ۱۴ سال شجاعت

05 اردیبهشت 1392 - ...

▪ یک شاهد عینی حادثه‌ی تیان‌جین که باعث شروع "دادخواهی ۲۵ آوریل" شد را شرح می‌دهد

03 اردیبهشت 1392 - ...

▪ ‌‏۲۵ آوریل ۱۹۹۹: دادخواهی دلیرانه به‌منظور جلوگیری از آزار و شکنجه

03 اردیبهشت 1392 - ...

▪ حقیقت درباره داد‌خواهی ۲۵ آوریل - تبلیغات فریب‌کارانه با تحریف حقایق، اعتراض آرام را به "توجیهی" برای سرکوب خشونت‌بار تبدیل کرد

18 مهر 1391 - ...

▪ ‏۵۴ واقعیتی که آشکار می‌‌‌‏کنند "خودسوزی" در میدان تیان‌‌‌‏آن‌‌‌‏من در واقع یک صحنه‌‌‌‏سازی با مقاصد تبلیغاتی بود - قسمت ۳‌‏

09 مهر 1391 - ...

▪ ‏۵۴ واقعیتی که آشکار می‌‌‌‌‏کنند "خودسوزی" در میدان تیان‌‌‌‌‏آن‌‌‌‌‏من در واقع یک صحنه‌‌‌‌‏سازی با مقاصد تبلیغاتی بود - قسمت ۴‏

09 مهر 1391 - ...

▪ ‌‏۵۴ واقعیتی که آشکار می‌‌‏کنند "خودسوزی" در میدان تیان‌‌‏آن‌‌‏من در واقع یک صحنه‌‌‏سازی با مقاصد تبلیغاتی بود - قسمت ۲‌‏

03 مهر 1391 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018