Found 823 items

▪ نتیجه‌گیری حاصل از تحقیقات نشان می‌دهد که حزب کمونیست چین برای انجام غیرقانونی پیوند عضو، اعضای بدن را به‌طور اجباری درمی‌آورد

02 بهمن 1398 - ...

▪ درگذشت بانویی اهل هوبئی چند هفته پس از آزادی از مرکز شستشوی مغزی، خانواده مظنون هستند که در طول حبس داروهای سمی به او خورانده شده

02 بهمن 1398 - ...

▪ خانمی ۸۰ ساله، چهار سال بعد از شکنجه تا سرحد معلولیت درگذشت

30 دی 1398 - ...

▪ مردی در زندان فوت می‌کند، سه عضو خانواده به‌خاطر مشاهده جسدش دستگیر شدند

30 دی 1398 - ...

▪ درگذشت بانویی ۷۴ ساله، اهل سیچوان، سه ماه پس از بازداشت به‌خاطر تمرین فالون گونگ

28 دی 1398 - ...

▪ شهر نانچانگ، استان جیانگشی: محکومیت به حبس 14 تمرین‌کننده در اواخر سال 2019 به‌دلیل اعتقادشان به فالون گونگ

26 دی 1398 - ...

▪ موارد جدید از مرگ تمرین‌کنندگان فالون گونگ پس از مصرف اجباری دارو در زندان (تصاویر دلخراش)

25 دی 1398 - ...

▪ گزارش مینگهویی: تقریباً 10هزار تمرین‌کننده فالون گونگ در سال 2019 دستگیر شدند و تحت آزار و اذیت قرار گرفتند

24 دی 1398 - ...

▪ خانمی که تحت شرایط بحرانی به قید ضمانت آزاد نشد، یک ماه بعد می‌میرد

23 دی 1398 - ...

▪ مرگ 11 تمرین‌کنندۀ فالون گونگ محبوس در پکن براثر داروهای نامعلوم

23 دی 1398 - ...

▪ ۷۷۴ تمرین‌کننده فالون گونگ در چین، در سال 2019 به‌خاطر ایمان‌شان محکوم شدند

20 دی 1398 - ...

▪ سرپرستاری که سرطانش با تمرین فالون گونگ معالجه شد به‌خاطر امتناع از انکار باورش تا حد مرگ شکنجه شد

20 دی 1398 - ...

▪ گزارش مینگهویی: تأیید مرگ 96 تمرین‌کننده فالون گونگ در سال 2019 براثر آزار و شکنجه (تصاویر دلخراش)

19 دی 1398 - ...

▪ مردی اهل شانشی که در زندان به سر می‌برد، ۹ ماه پس از دستگیری به‌خاطر ایمانش فوت می‌کند

17 دی 1398 - ...

▪ اخبار دیر منتشرشده: مرگ مرد پکنی به‌دلیل تمرین فالون گونگ بعد از هفته‌ها آزار و اذیت در هنگام گذراندن دورۀ محکومیتش در خارج از زندان

16 دی 1398 - ...

▪ آزار و شکنجۀ مالی تمرین‌کنندگان فالون گونگ در سیچوان

09 دی 1398 - ...

▪ اخبار دیرمنتشرشده: مرد جیانگسویی چند روز پس از آزادی از زندان در سال 2009 درگذشت

09 دی 1398 - ...

▪ مرگ مدیر کارخانۀ تولید پارچه پس از تحمل سال‌ها آزار و شکنجه به‌خاطر باورش

07 دی 1398 - ...

▪ دفاتر دادگستری چین ازطریق سوءاستفاده از حق‌شان در تنظیم مقررات وکلا، در آزار و اذیت فالون گونگ بیشتر درگیر می‌شوند

06 دی 1398 - ...

▪ معلم مهد کودک به‌دلیل ایمانش محبوس شد، او با درد شدیدی می‌میرد

04 دی 1398 - ...

▪ گزارش مینگهویی: دستگیری 325 تمرین‌کننده فالون گونگ در نوامبر2019

03 دی 1398 - ...

▪ نفوذ به یک شبکه کابلی: 50 دقیقه پخش در تلویزیون منجر به 13 سال زندان می‌شود

02 دی 1398 - ...

▪ مرگ مردی سالخورده پس از دستگیری‌ها و حبس‌های مکرر به‌خاطر ایمانش

29 آذر 1398 - ...

▪ محکومیت به حبس۵۰ تمرین‌کنندۀ فالون گونگ در نوامبر2019 در چین به‌دلیل امتناع از نفی ایمانشان

27 آذر 1398 - ...

▪ بانویی پس از بیست سال آزار و شکنجه به‌خاطر ایمانش، درحالی که سعی می‌کرد از دستگیری دوباره فرار کند، سقوط کرد و درگذشت

26 آذر 1398 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020