Found 754 items

▪ 30 تمرین‌کننده فالون گونگ در چین در سپتامبر2019 به‌دلیل امتناع از نفی ایمان خود، به زندان محکوم شدند

29 مهر 1398 - ...

▪ دانمارک: برداشت اعضای بدن به‌دست ح.ک.چ، کانون توجه کنگره انجمن پیوند عضو اروپا

27 مهر 1398 - ...

▪ گزارش مینگهویی: 548 تمرین‌کننده فالون گونگ در اوت2019 دستگیر شدند

26 مهر 1398 - ...

▪ مقام منتخب دانمارک: «نمی‌توانیم چشم خود را بر جنایات برداشت اجباری اعضای بدن ببندیم»

26 مهر 1398 - ...

▪ مردی اهل هونان پس از 11 سال حبس، کمتر از یک ماه پس از آزادی مشروطش درگذشت

23 مهر 1398 - ...

▪ گزارش روزنامه هلندی درباره برداشت اجباری اعضای بدن افراد زنده به دست رژیم چین

23 مهر 1398 - ...

▪ افکاری درباره روز سالمندان در چین

22 مهر 1398 - ...

▪ مردی اهل هنان که به‌خاطر ایمانش در زندان به سر می‌برد، دچار سرطان گلو می‌شود، ماه‌ها پس از آزادی‌اش از زندان به قید ضمانت پزشکی، فوت می‌کند

22 مهر 1398 - ...

▪ فرانسه: تجمع تمرین‌کنندگان فالون گونگ در حمایت از قانون جدید برای محدود کردن قاچاق اعضای بدن

19 مهر 1398 - ...

▪ آشکار شدن جزئیات جدید درباره آزار و شکنجه تمرین‌کننده فالون گونگ که ۱۱ سال پیش درگذشت

19 مهر 1398 - ...

▪ ۶۰ تمرین‌کننده فالون گونگ در چین در اوت2019 به‌دلیل امتناع از نفی ایمانشان به زندان محکوم شدند

16 مهر 1398 - ...

▪ اسلواکی: دیدار معاونان شورای ملی با محقق برداشت اجباری اعضای بدن در چین

15 مهر 1398 - ...

▪ فنلاند: پوشش خبری رسانه‌های برجسته از همایش برداشت اعضای بدن در چین

14 مهر 1398 - ...

▪ مدرس کالج شاندونگ که دوره محکومیت زندان به‌خاطر اعتقادش را سپری می‌کرد، دچار سرطان تخمدان می‌شود، ۱۴ ماه پس از آزادی فوت می‌کند

13 مهر 1398 - ...

▪ ارسال لیست شکنجه‌گران فالون گونگ به دولت‌های ایالات متحده آمریکا، کانادا، انگلیس و استرالیا (قسمت دوم)

11 مهر 1398 - ...

▪ نشنال ریویو: «چین به برداشت اعضای بدن اویغورهای و گروه معنوی فالون گونگ متهم شد»

11 مهر 1398 - ...

▪ ارسال لیست شکنجه‌گران فالون گونگ به دولت‌های ایالات متحده آمریکا، کانادا، انگلیس و استرالیا (قسمت اول)

10 مهر 1398 - ...

▪ گزارش کوارتز درباره برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین

10 مهر 1398 - ...

▪ پروندۀ ۱۵۶ تمرین‌کنندۀ فالون گونگ در سال 2018 در سیستم قضایی چین برگشت داده شد، 10 تن از آنها آزاد شدند

08 مهر 1398 - ...

▪ فنلاند: برگزاری سمینار در هلسینکی درباره جنایات رژیم چین در زمینه برداشت اعضای بدن

08 مهر 1398 - ...

▪ بانوی هاربینی هنوز پس از گذشت 12 سال از آزادی‌اش به‌خاطر آزار و اذیت زندان در تشویش و هراس است

04 مهر 1398 - ...

▪ 53 تمرین‌کننده مسن فالون گونگ هنوز به‌خاطر باور خود در زندان زنان لیائونینگ محبوس هستند

27 شهریور 1398 - ...

▪ مرد اهل هوبی یکسال بعد از آزاد شدن از زندان درگذشت

19 شهریور 1398 - ...

▪ سندی در تأیید اینکه ادارۀ 610 در استان لیائونینگ به فعالیت خود در آزار و شکنجۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ ادامه می‌دهد

15 شهریور 1398 - ...

▪ حقوق پیرمرد بازنشسته‌ را به‌دلیل ایمانش 16 سال به تعلیق درآوردند، پیرمرد 80 ساله در فقر درگذشت

13 شهریور 1398 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2019