Found 27 items

▪ کوشیدن  و یاری کردن استاد در اصلاح فا (قسمت ۱)‌‏

18 خرداد 1391 - ...

▪ انجام هر آنچه که در توان‌مان است (قسمت ۱)‏

06 اسفند 1390 - ...

▪ تجربه‌های تزکیه به‌هنگام گردآوری اطلاعات آزار و شکنجه برای مینگهویی

04 اسفند 1390 - ...

▪ تزکیه مستحکم شین‌شینگ به‌هنگام انجام سه‌کار

23 بهمن 1390 - ...

▪ محافظت از محیط کار با افکار درست

23 بهمن 1390 - ...

▪ گروهی از تمرین‌کنندگان کوشا

23 بهمن 1390 - ...

▪ بالغ‌شدن با گذر از میان آزمون‌ها و رنج‌ها

23 بهمن 1390 - ...

▪ همیشه به یاد داشته باشیم که استاد چه می‌خواهند- همکاری با هم‌تمرین‌کنندگان و تزکیه خودمان

13 بهمن 1390 - ...

▪ به بلوغ رسیدن در محیط مینگهویی

13 بهمن 1390 - ...

▪ دانش‌آموز کلاس ابتدایی به‌طور کوشا در حال خوب انجام دادن سه کار

13 بهمن 1390 - ...

▪ کلید از بین بردن فاصله‌ی بین تمرین‌کنندگان از درون می‌آید

13 بهمن 1390 - ...

▪ افسر پلیس: حرکت در مسیر الوهیت (قسمت ۲ از ۳)‏

04 بهمن 1390 - ...

▪ افسر پلیس: حرکت در مسیر الوهیت (قسمت ۳ از ۳)‏

04 بهمن 1390 - ...

▪ تمرین‌کنندگان جوان باید فا را با درایت درک کنند

04 بهمن 1390 - ...

▪ نگاه به درون نکته‌ی کلیدى است

04 بهمن 1390 - ...

▪ پخته شدن از طریق کار کردن به‌عنوان یک ویراستار

04 بهمن 1390 - ...

▪ دافا مرا تغییر داد

26 دی 1390 - ...

▪ افسر پلیس: حرکت در مسیر الوهیت (قسمت ۱ از ۳)‏

26 دی 1390 - ...

▪ اهمیت همکاری درقالب یک بدن

26 دی 1390 - ...

▪ خانه به خانه با دادخواستی برای نجات یک هم‌تمرین‌کننده

26 دی 1390 - ...

▪ هرچند مسیر باریک است، اما می‌توانیم ازعهده‌ی آن برآییم - متعادل کردن رابطه‌ی بین تزکیه و کار

18 دی 1390 - ...

▪ پیمودن مسیر تزکیه‌‏مان به شکلی درست و صالح

18 دی 1390 - ...

▪ یک مسیر تزکیه دشوار برای تمرین‏‌کننده‏‌ای جوان: عمل به عهد خود هنگام کار در یک شغل عادی

18 دی 1390 - ...

▪ تمرین تزکیه و نجات موجودات ذی شعور در موقعیت رهبری یک شرکت

18 دی 1390 - ...

▪ در هر قدم از راه آموزه‌‏های استاد را دنبال خواهم کرد

09 دی 1390 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021