Found 5711 items

▪ فاهویی سنگاپور: تجربه تزکیه تمرین‌کننده ویتنامی در ازبر کردن و ازبر خواندن «جوآن فالون»

06 بهمن 1398 - ...

▪ تزکیه در محل کار

06 بهمن 1398 - ...

▪ تمرین‌کننده‌ای جدید: تجربه رویدادی معجزه‌آسا

05 بهمن 1398 - ...

▪ برادرم: نجات یک پزشک توسط فالون دافا

05 بهمن 1398 - ...

▪ پیرمرد ۹۵ ساله بااحترام از استاد لی به‌خاطر مراقبت از خانواده‌اش تشکر می‌کند

04 بهمن 1398 - ...

▪ مادربزرگم به بهبود تزکیه‌ام کمک می‌کند

04 بهمن 1398 - ...

▪ از بین بردن وابستگی‌های بنیادی‌ام باعث تغییرات اساسی‌ در من شد

03 بهمن 1398 - ...

▪ نیک‌خواهی استاد در مسیر تزکیه‌ام به من کمک کرد

03 بهمن 1398 - ...

▪ نجات مردم در هر جایی که می‌روم

02 بهمن 1398 - ...

▪ ملاقات با افرادی که برای نجات مقدر شده‌اند

02 بهمن 1398 - ...

▪ مسیری را که در تزکیه پیموده‌ایم گرامی داریم

02 بهمن 1398 - ...

▪ پنج ماه در لاداخ، هند (قسمت ۳ از مجموعه ۳ قسمتی): مکان‌های بازدیدنشده، چالش‌ها و برکت‌ها

01 بهمن 1398 - ...

▪ دبیر سابق حزب در روستا با تجربه رحمت دافا، تمرین‌کننده فالون گونگ می‌شود

01 بهمن 1398 - ...

▪ تایوان: تمرین‌کنندگانی که مسئولیت هماهنگ‌کنندگی را برعهده دارند، از طریق مطالعه گروهی و تبادل تجربه، همه را به کوشا‌بودن در تزکیه تشویق می‌کنند

01 بهمن 1398 - ...

▪ اعتباربخشی به دافا در زندگی روزمره

01 بهمن 1398 - ...

▪ نوه‌ام خواب دید که جیانگ زمین تبدیل به خاکستر شد

30 دی 1398 - ...

▪ پنج ماه در لاداخ، هند (قسمت ۲ از مجموعه ۳ قسمتی): پوسترها و تابلوهای نمایش‌ اطلاعات

30 دی 1398 - ...

▪ پنج ماه در لاداخ، هند (قسمت ۱ از مجموعه ۳ قسمتی): استقبال مدارس از فالون دافا

29 دی 1398 - ...

▪ رابطه بین بهبود شخصیت و افزایش گونگ

29 دی 1398 - ...

▪ تمرین‌کننده شش سالۀ فالون دافا

29 دی 1398 - ...

▪ کارگاه ۹روزه آموزشی فالون گونگ در سنگاپور برگزار شد

28 دی 1398 - ...

▪ پروژه رسانه: مشارکت با تمام توانایی‌

28 دی 1398 - ...

▪ تجربه یک تمرین‌کننده جوان درخصوص ترک اعتیاد به بازی‌های‌ آنلاین

28 دی 1398 - ...

▪ قدرت فالون دافا

28 دی 1398 - ...

▪ تمرین‌کننده جدید: رؤیاها مرا درباره اصلاح فا و آزمون‌ها آگاه کردند

27 دی 1398 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020