Found 53 items

▪ مرد سیچوآنی از شکنجه‌های غیرقابل باوری می‌گوید که در زمان حبس به‌خاطر باورش، متحمل شد

30 مهر 1397 - ...

▪ کارگر کارخانه به‌خاطر تمرین فالون گونگ هفت سال زندانی شد

19 مهر 1397 - ...

▪ محکومیت و شکنجۀ مجدد فردی اهل لیائونینگ پس از یک دهه زندان و شکنجه به‌خاطر باورش

16 شهریور 1397 - ...

▪ شکنجه تمرین‎کنندگان فالون گونگ در زندان زنان لیائونینگ، از جمله استفاده مشکوک از سلاح صوتی

12 شهریور 1397 - ...

▪ زندان وحشتناک بنشی

07 شهریور 1397 - ...

▪ خانم لیو شویینگ پس از هفت سال حبسِ غیر‌قانونی آزاد شد

29 مرداد 1397 - ...

▪ آزادی خانم 70 ساله در آستانه مرگ

21 مرداد 1397 - ...

▪ شیوه‌های استفاده شده برای آزار و شکنجۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان شمارۀ 4 در استان ژیجیانگ

02 مرداد 1397 - ...

▪ آزار و اذیت تمرین‎کنندگان فالون گونگ در زندان زنان استان جیانگشی

01 مرداد 1397 - ...

▪ خانواده‌ای با اراده‌‌ای به قدرت الماس

21 تیر 1397 - ...

▪ زندگی بانوی جوان در طی آزار و شکنجه اعتقادات معنوی‎اش از هم پاشید

30 خرداد 1397 - ...

▪ آزار و شکنجه فالون گونگ: ح.ک.چ کنوانسیون بین‌المللی ممنوعیت شکنجه و کار اجباری را نقض می‌کند

10 خرداد 1397 - ...

▪ سوءرفتار با تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندانهای هیلونگ‌جیانگ همچنان ادامه دارد

12 فروردین 1397 - ...

▪ آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان یون‌نان

01 فروردین 1397 - ...

▪ خانم تانگ کایجو روزهایی که در زندان گذرانده را به‌خاطر می‌آورد

14 اسفند 1396 - ...

▪ اجازۀ ملاقات به همسر یک تمرین‌کننده فالون گونگ محبوس، پس از دو سال

21 مهر 1396 - ...

▪ معلم مدرسه راهنمایی ضرب و شتم‌ها و شستشوی مغزی در زندان را به یاد می‌آورد

11 مهر 1396 - ...

▪ زندانیان با شکنجۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ مجوز آزادی زودتر از موعد را کسب می‌کنند

22 مرداد 1396 - ...

▪ 13 سال حبس و شکنجۀ مردی اهل چانگچون بخاطر چاپ مطالب فالون گونگ

20 مرداد 1396 - ...

▪ ازدست دادن توانایی انجام کارهای شخصی براثر شکنجه تمرین‌کنندگان در زندان جینان

29 تیر 1396 - ...

▪ پسری که به‌خاطر اعتقادش محبوس بود نتوانست در آخرین لحظات مرگ مادر درکنارش باشد

25 اسفند 1395 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان چیانجین با شکنجه بی‌رحمانه مواجه می‌شوند

12 اسفند 1395 - ...

▪ ثبات قدم: زوجی به دنبال آزادی پسرشان که به ۲۰ سال حبس محکوم شده است

03 اسفند 1395 - ...

▪ بدنامی زندان گونگژولینگ به‌خاطر شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ

20 آذر 1395 - ...

▪ جنایات صورت گرفته علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان یوژانگ

02 آذر 1395 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018