Found 39 items

▪ خانم تانگ کایجو روزهایی که در زندان گذرانده را به‌خاطر می‌آورد

14 اسفند 1396 - ...

▪ اجازۀ ملاقات به همسر یک تمرین‌کننده فالون گونگ محبوس، پس از دو سال

21 مهر 1396 - ...

▪ معلم مدرسه راهنمایی ضرب و شتم‌ها و شستشوی مغزی در زندان را به یاد می‌آورد

11 مهر 1396 - ...

▪ زندانیان با شکنجۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ مجوز آزادی زودتر از موعد را کسب می‌کنند

22 مرداد 1396 - ...

▪ 13 سال حبس و شکنجۀ مردی اهل چانگچون بخاطر چاپ مطالب فالون گونگ

20 مرداد 1396 - ...

▪ ازدست دادن توانایی انجام کارهای شخصی براثر شکنجه تمرین‌کنندگان در زندان جینان

29 تیر 1396 - ...

▪ پسری که به‌خاطر اعتقادش محبوس بود نتوانست در آخرین لحظات مرگ مادر درکنارش باشد

25 اسفند 1395 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان چیانجین با شکنجه بی‌رحمانه مواجه می‌شوند

12 اسفند 1395 - ...

▪ ثبات قدم: زوجی به دنبال آزادی پسرشان که به ۲۰ سال حبس محکوم شده است

03 اسفند 1395 - ...

▪ بدنامی زندان گونگژولینگ به‌خاطر شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ

20 آذر 1395 - ...

▪ جنایات صورت گرفته علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان یوژانگ

02 آذر 1395 - ...

▪ شکنجۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان کانگجیاشان در استان لیائونینگ

26 شهریور 1395 - ...

▪ حبس ۱۶ سالۀ آقای یانگ شیائوگوآنگ به‌دلیل تمرین فالون گونگ

07 شهریور 1395 - ...

▪ کار اجباری در بازداشتگاه‌های چین: غیراخلاقی و غیربهداشتی

24 مرداد 1395 - ...

▪ کار اجباری و شکنجه در زندان استان لیائونینگ

18 خرداد 1395 - ...

▪ درحال حاضر ۴۱ تمرین کننده فالون گونگِ محبوس، تحت شکنجه در زندان هولان

01 اردیبهشت 1395 - ...

▪ باقی ماندن بانوی اهل شانگهای در حبس، محرومیت از ملاقات با خانواده‌

15 فروردین 1395 - ...

▪ مشقات تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان هولان

06 اسفند 1394 - ...

▪ آزار و شکنجه و کار اجباری در زندان شماره یک در شنیانگ

27 بهمن 1394 - ...

▪ آزار و شکنجه و کار اجباری در زندان شماره یک در شنیانگ

22 بهمن 1394 - ...

▪ شکنجه در زندان زنان استان جیلین

01 بهمن 1394 - ...

▪ افشای آزار و شکنجه و غلبه بر آن در اردوگاه کار اجباری

01 دی 1394 - ...

▪ تمرین‌کنندگانِ مینگ‌یین همچنان زندانی هستند و شکنجه می‌شوند

07 آبان 1394 - ...

▪ سوءرفتار شدید با تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان جیاژوی سیچوان

21 خرداد 1394 - ...

▪ مکان‌هایی مشابه، اما با اسامی متفاوت: اردوگاه‌های بدنام کار اجباری در چین به زندان‌های سیاه تبدیل می‌شوند

03 شهریور 1393 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018