Found 4180 items

▪ آزادی در زندان: گزارش مجله بلغاری درباره مزایای عالی فالون دافا برای زندانیان

25 مرداد 1397 - ...

▪ بهبودی در تزکیه پس از اینکه به کاستی‎هایم اشاره شد

25 مرداد 1397 - ...

▪ مأمور پلیسی که تمرین‌کنندگان را دستگیر می‌کرد از اعمالش ابراز ندامت کرد

25 مرداد 1397 - ...

▪ عبور از هرمانع در مسیر تزکیه‌ام در فالون دافا

25 مرداد 1397 - ...

▪ اهدای فرصتی دوباره در زندگی

25 مرداد 1397 - ...

▪ تشخیص و از بین بردن عوامل عمیقاً القاء‌شده که باعث مداخله می‌شود

24 مرداد 1397 - ...

▪ بلغارستان: هفتمین کنفرانس تبادل تجربه فالون دافا در وارنا

24 مرداد 1397 - ...

▪ استقامت در روشنگری حقایق در محلۀ چینی‌ها

24 مرداد 1397 - ...

▪ تجربه تمرین‎کننده روسی درباره روشنگری حقیقت برای چینی‌ها

24 مرداد 1397 - ...

▪ استاد دانشگاه در ویتنام: مشاهده معجزات و شروع تزکیه دافا

23 مرداد 1397 - ...

▪ ارج نهادن به تزکیه‌مان، هم‌تمرین‌کنندگان و موجودات ذی‌شعور

23 مرداد 1397 - ...

▪ تزکیه با هم: اردوی تابستانیِ مدرسۀ مینگهوییِ تورنتو

23 مرداد 1397 - ...

▪ دافا عقاید و تصورات منسوخِ کیهانِ کهن را نابود می‌کند

23 مرداد 1397 - ...

▪ خودم را به‌خوبی تزکیه می‌کنم تا بتوانم افراد بیشتری را نجات دهم

22 مرداد 1397 - ...

▪ بروز اختلافات، حسادت را در من آشکار و کمکم کرد آن را از بین ببرم

22 مرداد 1397 - ...

▪ تغییر دیدگاه بعد از خواندن مقالات به مناسبت جشن روز جهانی فالون دافا

22 مرداد 1397 - ...

▪ مردم بیشتر و بیشتری به حقیقت فالون دافا آگاه می‌شوند

21 مرداد 1397 - ...

▪ یک اتفاق بد به اتفاقی خوب تبدیل می‎شود

21 مرداد 1397 - ...

▪ تمرین‌کنندگان تنها امید بشریت هستند

21 مرداد 1397 - ...

▪ مواردی که در سفرم به کنفرانس تبادل تجربه در واشنگتن دی‌سی مشاهده کردم

20 مرداد 1397 - ...

▪ افراد سالمند با اعتقاد به دافا وقایع فوق‌العاده‌‌ای را تجربه می‌کنند

20 مرداد 1397 - ...

▪ مصمم ‌ماندن در تزکیه‌ دافا

20 مرداد 1397 - ...

▪ چگونه فالون گونگ یک مأمور پلیس جوان تایوانی را متحول کرد

20 مرداد 1397 - ...

▪ بهبودی معجزه‌آسا بعد از سوختگی شدید

19 مرداد 1397 - ...

▪ مسیر تزکیه مریدی جوان

19 مرداد 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018