Found 3989 items

▪ تحویل کیف پول گمشده و روشنگری حقیقت درباره فالون گونگ

31 خرداد 1397 - ...

▪ از بر کردن فا به ارتقاء شین‌شینگم منجر می‌شود

31 خرداد 1397 - ...

▪ تصحیح یک عقیده بشری کوچک به پیشرفت بزرگی در تزکیه‎ام منجر شد

31 خرداد 1397 - ...

▪ نگاه به درون برای تزکیه خودم

31 خرداد 1397 - ...

▪ کلمات از بیان اهمیت فالون دافا در زندگی‌ام قاصرند

30 خرداد 1397 - ...

▪ استاد زندگی‌ام را نجات دادند

30 خرداد 1397 - ...

▪ ‌احساس تنهایی در تزکیه

30 خرداد 1397 - ...

▪ شهوت سمی‌تر از مار‌ها و عقرب‌ها است

29 خرداد 1397 - ...

▪ برای چه سرمان شلوغ است؟

29 خرداد 1397 - ...

▪ تزکیه کوشا با هم‌تمرین‌کنندگان ازطریق دنبال کردن مینگهویی

29 خرداد 1397 - ...

▪ تایوان: برگزاری کنفرانس تبادل تجربه دستیاران فالون دافا در چیایای

29 خرداد 1397 - ...

▪ عبور از موانعِ عقاید و تصورات بشری

28 خرداد 1397 - ...

▪ فالون دافا چالش‌های بی‌پایان خانوادۀ ازهم پاشیده‌ام را اصلاح کرد

28 خرداد 1397 - ...

▪ درک الزامات اصلاح فا، بدون دخالت در امور سیاسی

28 خرداد 1397 - ...

▪ تجربه رشد

27 خرداد 1397 - ...

▪ مشاهده بهبودی شگف‌انگیز علائم مهلک بیماری شوهرم

27 خرداد 1397 - ...

▪ هم‌تمرین‌کنندگان، لطفاً قدم پیش گذارید و بدنی واحد را شکل دهید

27 خرداد 1397 - ...

▪ تمرین‌کننده‌ای از خاورمیانه: فالون دافا شادی حقیقیِ درونی را برایم به‌ارمغان آورده است

26 خرداد 1397 - ...

▪ توجه به عدم ایجاد تفرقه بین تمرین‌کنندگان

26 خرداد 1397 - ...

▪ «روستای‌مان فرد خیلی خوبی دارد!»

26 خرداد 1397 - ...

▪ تزکیه به تغییراتِ شرایط محیط بستگی ندارد

25 خرداد 1397 - ...

▪ مسیر تزکیۀ فالون دافای یک دریانورد بلغارستانی

25 خرداد 1397 - ...

▪ در مسیر تزکیه‎ام هدایت وحفاظت می‎شوم

24 خرداد 1397 - ...

▪ به‌طرز معجزه‌آسایی شروع به خواندن حروف چینی کردم

24 خرداد 1397 - ...

▪ سومین مصیبت وارده به خانواده‌ای در خلال آزار و شکنجۀ فالون گونگ

24 خرداد 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018