Found 295 items

▪ کل بیماران بستری در یک بخش بیمارستان ترخیص شدند

27 دی 1396 - ...

▪ نگهبان بازداشتگاه و رانندگان اتوبوس: «فالون دافا خوب است!»

20 دی 1396 - ...

▪ معلم مدرسه‎ام در نهایت گفت: «با گفتن "فالون دافا خوب است" سلامتی‎ام را بازیافتم!»

19 دی 1396 - ...

▪ قلب زندانیان و نگهبان زن تغییر می‌کند

16 دی 1396 - ...

▪ فالون دافا چگونه یک غیرتمرین‌کننده را راهنمایی می‌کند که شخص خوبی باشد

14 دی 1396 - ...

▪ مقامی دولتی رویدادهای فوق‌العاده‌ای را تجربه می‌کند

14 دی 1396 - ...

▪ پسرعمو: «نمی‌ترسم که به مردم بگویم با فالون دافا هستم!»

12 دی 1396 - ...

▪ قدرت فالون دافا: تغییر شخصیتِ فردی سرسخت و لجباز

09 دی 1396 - ...

▪ افرادی شرافتمند در حوزه آموزش و اجرای قانون بخاطر فالون گونگ به پا می‌خیزند

08 دی 1396 - ...

▪ شوهر لجبازم تغییر کرده و عبارت «فالون دافا خوب است!» را تکرار می‌کند

07 دی 1396 - ...

▪ کمک به تمرین‌کنندگان فالون گونگ

07 دی 1396 - ...

▪ «ما همگی می‌دانیم فالون گونگ خوب است»

03 دی 1396 - ...

▪ هتلی متفاوت در شهری کوهستانی

02 دی 1396 - ...

▪ خانواده‌ام قدردان استاد لی هستند

02 دی 1396 - ...

▪ مردم تقویم سال 2018 حاوی مطالب اطلاع‌رسانی فالون دافا را دوست دارند

01 دی 1396 - ...

▪ شوهر یک تمرین‎کننده‎ با مشاهده مزایای فالون گونگ حیرت‎زده می‎شود

30 آذر 1396 - ...

▪ پزشکی به بیماران کمک می‌کند مزایای سلامتی فالون دافا را درک کنند

25 آذر 1396 - ...

▪ مردم به حقایق فالون دافا آگاه می‌شوند

21 آذر 1396 - ...

▪ هبی: درخواست عمومی محلی‌ها برای آزادی یک تمرین‌کننده، علی‌رغم خطر موجود

20 آذر 1396 - ...

▪ گفتگوی تمرین‌کننده‌ای با یک کشاورز و مأمور بازنشسته پلیس

18 آذر 1396 - ...

▪ ماجراهای افرادی که بخاطر خروج از حزب کمونیست چین راضی و شاد هستند

12 آذر 1396 - ...

▪ «چه‌کسی می‌خواهد با او سروکار داشته باشد؟ بگذار برود!»

10 آذر 1396 - ...

▪ مطالب فالون دافا قابل تحسین و ستایش هستند

07 آذر 1396 - ...

▪ توصیه دبیر سابق حزب کمونیست چین به مأموران برای توقف آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون دافا

04 آذر 1396 - ...

▪ پدرم پس از تمرین فالون دافا تغییر کرد

04 آذر 1396 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018