Found 39 items

▪ داستان‌های آزار و شکنجه افراد باایمان و پیامدهای آن

05 تیر 1400 - ...

▪ «آیا واقعاً در ذهنت قانون بود [یا منفعت سیاسی]؟»- درسهای باستانی مربوط به رهبران فاسدی که با عقوبت کارمایی مواجه شدند

18 خرداد 1400 - ...

▪ نمی‌توان برخلاف اراده آسمان عمل کرد

09 خرداد 1400 - ...

▪ زبان شمشیری دو لبه است - از آن عاقلانه استفاده کنید

04 خرداد 1400 - ...

▪ معاون شهردار چانگژو که به‌شدت در آزار و شکنجه فالون گونگ مشارکت داشت، تحت تحقیقات دولت قرار دارد

12 اردیبهشت 1400 - ...

▪ مرگ ناگهانی شهردار سابق شانگهای و مشارکتش در آزار و شکنجه فالون گونگ

29 فروردین 1400 - ...

▪ پیامدهای ویرانگر ناشی از اعمال قاضیانی که دیگر عادل نیستند

12 بهمن 1399 - ...

▪ پیامدهای آسیب رساندن به افراد بی‌گناه

18 دی 1399 - ...

▪ استان آنهویی، عاملان درگیر در آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ بی‌گناه با تبعاتی مواجه می‌شوند

04 آبان 1399 - ...

▪ از مسئولان پکن گرفته تا شهروندانش، آنهایی که فالون گونگ را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهند، با عواقبی روبرو می‌شوند

29 مهر 1399 - ...

▪ عاملان درگیر در آزار و شکنجه فالون گونگ با عواقب اعمال‌شان روبرو می‌شوند: بررسی موردی مربوط به استان شاندونگ

29 شهریور 1399 - ...

▪ یادآوری نیکخواهانه برای کسانی که هنوز دنباله‌رو رژیم کمونیستی در آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ هستند

17 مرداد 1399 - ...

▪ مرگ رئیس ادارۀ 610 در میدان نفتی جیانگ‌هان در اثر ویروس کرونا

14 خرداد 1399 - ...

▪ ماجرای فرد جراحی که 568 عمل پیوند کلیه انجام داد

16 مهر 1398 - ...

▪ از زمان‌های باستان تا امروز، تندر و صاعقه نشانه‌ای از درست و نادرست هستند

12 مهر 1398 - ...

▪ عقوبت کارمایی مربوط به آزار و شکنجه فالون گونگ در شهرستان هوانان، استان هیلونگ‌یجیانگ

05 شهریور 1398 - ...

▪ استان هوبی: مقام عالی‌رتبۀ تحت بازرسی از عوامل اصلی آزار و شکنجه فالون گونگ بود

26 تیر 1398 - ...

▪ مسئولین پس از مشارکت در آزار و شکنجه فالون گونگ با سرنوشتی بد روبرو می‌شوند

12 بهمن 1396 - ...

▪ گزارش مینگهویی: سرنوشت مسئولین تبلیغات چین در زمینه آزار و شکنجه فالون گونگ

09 بهمن 1396 - ...

▪ سران کمیته‌های امور سیاسی و حقوقی با مجازات کارمایی روبرو می‌شوند

30 آبان 1396 - ...

▪ مسئولین حزب به‌خاطر مشارکت در آزار و شکنجه فالون گونگ با مجازات کارمایی روبرو می‌شوند

21 آبان 1396 - ...

▪ گزارش مینگهویی: 129 مورد از دریافت عقوبت کارمایی توسط قضات چینی به‌خاطر نقش‌شان در آزار و شکنجه فالون گونگ

21 اسفند 1395 - ...

▪ مسئولین مختلف اداره 610 و عواقبی که با آنها روبرو می‌شوند

26 مرداد 1395 - ...

▪ عاملین دخیل در «حادثه جیانگسانجیانگ» با مجازات کارمایی روبرو می‌شوند

03 خرداد 1395 - ...

▪ سقوط مقامات چینی عالی رتبۀ دست‌اندرکار در آزار و شکنجه فالون گونگ (قسمت دوم از مجموعه دو قسمتی)

24 بهمن 1394 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021