Found 161 items

▪ مروری بر سال ۲۰۱۸: افزایش تلاش‌های جهانی برای پایان دادن به دو دهه آزار و شکنجه فالون گونگ

21 دی 1397 - ...

▪ تضاد شدید: بهبودی از افسردگی در مقایسه با خودکشی

11 دی 1397 - ...

▪ نگاهی اجمالی به نظارت بر تلفن و اینترنت

05 دی 1397 - ...

▪ حزب کمونیست چین وضعیتی پلیسی ایجاد می‌کند بدون اینکه از عواقب آن بترسد

04 دی 1397 - ...

▪ تصاویری از کهکشان‌ها درکم از دافا را عمیق کرد

27 آبان 1397 - ...

▪ وقتی مردم نمی‌هراسند و هیچ احترامی برای زمین و آسمان قائل نیستند

19 آبان 1397 - ...

▪ برخی از افکارِ دانشجویی چینی که در خارج از کشور تحصیل می‌کند

01 مهر 1397 - ...

▪ فرد نباید فا را بر مبنای علایقش، درک کند

05 شهریور 1397 - ...

▪ ماجراهای ناگفته درباره شرایط دشوار تمرین‌کنندگان سالمند فالون گونگ

03 شهریور 1397 - ...

▪ توجه بیشتر به کیفیت عکس برای گزارش رویدادها

01 شهریور 1397 - ...

▪ آنچه درباره نظارت ح.ک.چ بر تلفن‌های همراه می‌دانم

21 مرداد 1397 - ...

▪ روستائیانی که تبلیغات تلویزیونی را باور نمی‌کنند

19 مرداد 1397 - ...

▪ افکاری درباره «پنهان کردن خودخواهی، درمقایسه با نگاه به درون»

06 مرداد 1397 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون گونگ با افشای آزار و شکنجه شیطانی امید را به ارمغان می‌آورند

04 مرداد 1397 - ...

▪ رئیس سابق حراست: «من در رویداد صحنه‌سازی‌شدۀ خودسوزیِ تیان‌آن‌من حضور داشتم»

26 خرداد 1397 - ...

▪ محافظت از نسل بعدی‌مان

17 خرداد 1397 - ...

▪ فالون دافا سلامتی دوباره به من بخشید

16 خرداد 1397 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون گونگ چه چیزی را در ۱۹ سال گذشته ثابت کرده‌اند؟

14 اردیبهشت 1397 - ...

▪ تداومِ نقض حقوق بشر درخصوص تمرین‌کنندگان فالون گونگ تا سال 2018

10 اردیبهشت 1397 - ...

▪ والدین به این مربیان مهدکودک اعتماد دارند

05 اردیبهشت 1397 - ...

▪ افکارم درباره زندگی، پس از اینکه دوست میلیاردرم طی تحقیقات مربوط به کشف فساد مالی دستگیر شد

31 فروردین 1397 - ...

▪ بیماری‌های آنها چگونه درمان ‌شدند؟

09 فروردین 1397 - ...

▪ چرا 100 میلیون نفر فالون گونگ را تمرین می‌کنند؟

04 اسفند 1396 - ...

▪ یادی از خانواده‌های ازهم‌پاشیدۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ در طول سال نوی چینی

27 بهمن 1396 - ...

▪ زندانی کردن معلم، ناامنی حزب کمونیست چین را نشان می‌دهد

24 بهمن 1396 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2019