Found 354 items

▪ فالون دافا سرنوشت خانواده‌ام را تغییر داد

30 خرداد 1397 - ...

▪ بهبودی معجزه‌آسا از شکستگی‌های استخوان

30 خرداد 1397 - ...

▪ تمرین‌کننده غربی: تزکیه سخت اما بسیار پرارزش است

27 خرداد 1397 - ...

▪ بیست سال ارتباطم با تایوان

26 خرداد 1397 - ...

▪ از بین رفتن بیماری عجیب با تمرین فالون دافا

24 خرداد 1397 - ...

▪ بیمارستان مرا رها کرد، اما باور داشتم که بهبود می‌یابم

24 خرداد 1397 - ...

▪ فالون دافا زندگی خواهرم را نجات داد

23 خرداد 1397 - ...

▪ فالون دافا زندگی دیگری به من بخشید

22 خرداد 1397 - ...

▪ تجربه قدرت فالون دافا

21 خرداد 1397 - ...

▪ قدردانی مادری نسبت به فالون دافا

18 خرداد 1397 - ...

▪ تجربه قدرت دافا

18 خرداد 1397 - ...

▪ فالون دافا زندگی جدیدی به من عطا کرد

14 خرداد 1397 - ...

▪ [گرامیداشت روز جهانی فالون دافا] فالون گونگ یک مقام مسئول در فرمانداری را از بیماری مهلک نجات می‌دهد

14 خرداد 1397 - ...

▪ درمان سنگ کیسه صفرای دخترم

13 خرداد 1397 - ...

▪ مزایای فالون گونگ (قسمت 6): دو مهندس ارشد

12 خرداد 1397 - ...

▪ [گرامیداشت روز جهانی فالون دافا] ماجرای تزکیه مادر 85 ساله‌ام

11 خرداد 1397 - ...

▪ مزایای فالون گونگ: معلمان (قسمت 4)

06 خرداد 1397 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] ازبین بردن کارما و بدست آوردن پوستی سالم

05 خرداد 1397 - ...

▪ مزایای فالون گونگ: معلمان (قسمت 3)

03 خرداد 1397 - ...

▪ [گرامیداشت روز جهانی فالون دافا] تجارب فراموش‌نشدنی

02 خرداد 1397 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] بازگشت به فالون دافا زندگی جدیدی به من عطا کرد

02 خرداد 1397 - ...

▪ [گرامیداشت روز جهانی فالون دافا] به‌دست آوردن، ازدست دادن و به‌دست آوردن دوباره از طریق تمرین فالون گونگ

31 اردیبهشت 1397 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] متبرک با تقوای عظیم دافا

24 اردیبهشت 1397 - ...

▪ [جشن روز جهانی فالون دافا] فالون دافا به من زندگی تازه‌ای بخشید

21 اردیبهشت 1397 - ...

▪ چگونه از شر سرگیجه‌ام خلاص شدم

16 اردیبهشت 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018