Found 519 items

▪ حیات دوباره توسط دافا

01 بهمن 1398 - ...

▪ تمرین‌کننده جدید: فالون دافا در ناامیدانه‌ترین مرحله از زندگی‌ام، نجاتم داد

28 دی 1398 - ...

▪ فالون دافا خواهرم و خانواده‌اش را نجات داد

27 دی 1398 - ...

▪ رشد مو پس از سی سال ریزش ناشی از بیماری خودایمنی

22 دی 1398 - ...

▪ از بین رفتن بیماری مزمن و عدم ایجاد جراحت شدید پس از انفجار

19 دی 1398 - ...

▪ قدرت فالون دافا: بهبودی از بیماری قلبی

17 دی 1398 - ...

▪ تمرین‌کنندگان جدید در کره جنوبی: یادگیری فالون گونگ فرصتی ارزشمند است

16 دی 1398 - ...

▪ رهایی از دروغ‌های ح.ک.چ علیه فالون دافا، تجربه شگفتی‌های این تمرین

16 دی 1398 - ...

▪ تمرین‌کننده جدید: زندگی‌ام به تار مویی بند بود تا اینکه استاد لی مرا نجات دادند

08 دی 1398 - ...

▪ وضعیتی ناامیدکننده در آستانه مرگ تغییر یافت

05 دی 1398 - ...

▪ از ناامیدی تا دریافت رحمت: یک پزشک قدرت دافا را تجربه می‌کند

01 دی 1398 - ...

▪ شاهدی بر معجزه زندگی و برکات ناشی از تمرین کردن فالون دافا

28 آذر 1398 - ...

▪ قدرت‌های تزکیه فالون دافا

27 آذر 1398 - ...

▪ پیدا کردن فالون دافا در آستانه مرگ

26 آذر 1398 - ...

▪ متحول شدن زندگی‌ام بعد از تزکیه در فالون دافا

22 آذر 1398 - ...

▪ فالون دافا وضعیت سلامتی خوب را برای خانواده‌ام به ارمغان می‌آورد

10 آذر 1398 - ...

▪ اشک‌های حاکی از قدردانی: بازیابی سلامتی و صاف‌شدن پاهای کج

08 آذر 1398 - ...

▪ بهبودی شگفت‌انگیز پسر هشت ساله‌ام

25 آبان 1398 - ...

▪ قدرت دافا: بهبودی سرطان کبد مهلک و دنده‌های شکسته

15 آبان 1398 - ...

▪ یادآوری خاطرات گذشته: حضور در چهار مجموعه از سخنرانی‌های استاد لی در سال 1994

15 آبان 1398 - ...

▪ قدرت دافا: علائم سکته طی سه ساعت ازبین رفت

10 آبان 1398 - ...

▪ بهره‌مندی از برکات دافا

09 آبان 1398 - ...

▪ تمرین کردن فالون دافا خانواده‌ام را نجات داد

08 آبان 1398 - ...

▪ بعد از سپری کردن بیش از یک دهه، سرانجام تصمیم گرفتم فالون گونگ را تمرین کنم

08 آبان 1398 - ...

▪ یادآوری روزهایی که در سخنرانی‌های استاد شرکت کردم

05 آبان 1398 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020