Found 777 items

▪ قطعنامه جدید مجلس آمریکا برای جلوگیری از آزار و شکنجه فالون گونگ در چین

30 خرداد 1397 - ...

▪ آموزش حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری به دانش‌آموزان مدرسه راهنمایی

26 خرداد 1397 - ...

▪ کمک گرفتن از استاد در مواقع بحرانی

20 خرداد 1397 - ...

▪ مسئولین از طریق تمرین‌کنندگانی که شکایات کیفری علیه جیانگ زمین تنظیم می‌کنند، از ‌حقایق درباره آزار و شکنجه آگاه می‌شوند

18 خرداد 1397 - ...

▪ دو ماجرا درباره نجات موجودات ذی‌شعور

18 خرداد 1397 - ...

▪ رها کردن تمایل به انتقام

17 خرداد 1397 - ...

▪ تشویق با صدای بلند در حمایت از فالون گونگ در جلسه رسمی تکنولوژی

16 خرداد 1397 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] از سوی شوهر یک تمرین‌کننده

15 خرداد 1397 - ...

▪ گزارش آزادی عقیده ایالات متحده توجهات را به آزار و شکنجه فالون گونگ جلب می‌کند

11 خرداد 1397 - ...

▪ مجلس سنای میسوری قطعنامه‌ای را در محکومیت برداشت اجباری اعضای بدن در چین تصویب می‌کند

01 خرداد 1397 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] مادر 106 ساله‌ام به‌خاطر حمایت از فالون دافا متبرک شده است

23 اردیبهشت 1397 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] فالون گونگ در روستای محل سکونتم

20 اردیبهشت 1397 - ...

▪ تزکیه در حین حبس غیرقانونی

17 اردیبهشت 1397 - ...

▪ پس از کنار گذاشتن تعصبم، خانواده‌ام از مزیای دافا بهره‌مند شدند

13 اردیبهشت 1397 - ...

▪ مجریان قانون و شاغلین در آموزش و پرورش فالون گونگ را تأیید می‌کنند

12 اردیبهشت 1397 - ...

▪ رهایی از بازداشتگاه با افکار درست

07 اردیبهشت 1397 - ...

▪ باور به فالون دافا برکت به‌ارمغان می‌آورد

06 اردیبهشت 1397 - ...

▪ زندانیان به‌خاطر حمایت از فالون گونگ، آینده‌ای خوب را از آنِ خود می‌کنند

02 اردیبهشت 1397 - ...

▪ دبیر حزب از روستایش از تمرین‌کننده فالون گونگ جانبداری می‌کند

01 اردیبهشت 1397 - ...

▪ خروج از ح.ک.چ در خیابان‌های هنگ کنگ

30 فروردین 1397 - ...

▪ تجارب شگفت‌انگیز از صحبت با مردم درباره دافا

29 فروردین 1397 - ...

▪ جمهوری چک: حدود 40 هزار تن دادخواست خاتمه آزار و شکنجه فالون گونگ در چین را امضاء کردند

27 فروردین 1397 - ...

▪ پیامِ شوهر یک تمرین‌کننده فالون دافا

26 فروردین 1397 - ...

▪ کسب دافا در عمق ناامیدی

25 فروردین 1397 - ...

▪ محاکمه تمرین‌کننده چینی- کاناداییِ فالون گونگ؛ درخواست برای آزادی‌اش

22 فروردین 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018