Found 71 items

▪ روستائیان چینی خواستار آزاد شدن زن و شوهری هستند که به‌دلیل ایمان‌شان بازداشت شده‌اند

07 اسفند 1397 - ...

▪ گرامیداشت سال نوی چینی با پوسترهایی که ارزش‌های سنتی را به‌طور برجسته مطرح می‌کنند

10 اسفند 1396 - ...

▪ رؤیت پوسترهای فالون گونگ در جشن‌های سال نو در چین

10 دی 1396 - ...

▪ رؤیت بنرها و پوسترهای فالون گونگ در سراسر چین

28 شهریور 1396 - ...

▪ دادخواست 300 نفر از ساکنان برای آزادی خانم اهل هولودائو که بخاطر باورش بازداشت شده است

21 شهریور 1396 - ...

▪ روستائیان لیائونینگ از تمرین‌کنندگان فالون گونگ محافظت می‌کنند

17 مرداد 1396 - ...

▪ رؤیت بنرها و پوسترهای فالون گونگ در مکان‌های عمومی متعددی در چین

28 خرداد 1396 - ...

▪ سپاس از خانواده‌های تمرین‌کنندگان فالون دافا

22 خرداد 1396 - ...

▪ رؤیت تعداد بیشتری بنر و پوسترهای فالون دافا در خیابان‌های اصلی چین

17 اردیبهشت 1396 - ...

▪ درخواست دوستان و بستگان برای آزادی خانواده سه نفره

09 اردیبهشت 1396 - ...

▪ 150 امضاء برای درخواست آزادی خانم پکنی که به‌خاطر ایمانش بازداشت شده است

07 فروردین 1396 - ...

▪ هزاران نفر در چین دادخواست آزادیِ استاد دانشگاه را امضاء کردند

26 اسفند 1395 - ...

▪ ۲۵۳۶ شهروند در چین از پرونده‎های حقوقی تمرین‎کنندگان فالون گونگ علیه جیانگ زمین، حمایت کرده‎اند

12 اسفند 1395 - ...

▪ پوسترهای نصب شده در اماکن عمومی در سراسر چین سطح آگاهی عموم را دربارۀ آزار و شکنجه فالون گونگ ارتقاء می‌دهد

30 بهمن 1395 - ...

▪ مشاهده بنرها و پوسترهای فالون گونگ در مکان‌های عمومی متعدد در چین

29 بهمن 1395 - ...

▪ رؤیت بنرها و پوسترهای فالون دافا در طول سال نوی چینی در استان هبی

15 بهمن 1395 - ...

▪ ۵۶ شهروند چینی برای نجات خانم ژانگ شیومی از استان شاندونگ دادخواستی را امضاء کردند

12 آذر 1395 - ...

▪ بنرهایی در چین خواستار پایان دادن به آزار و شکنجه فالون گونگ

11 آبان 1395 - ...

▪ کانگژو، استان هبی: امضای 1920 تن از سکنه درپای دادخواست آزادی مرد محبوس به‌خاطر ایمانش

09 آبان 1395 - ...

▪ بیش از 10هزار نفر در ژانگ‌جیاکوآ دادخواست به محاکمه کشاندن جیانگ زمین را امضاء کردند

27 مهر 1395 - ...

▪ رؤیت بنرها و پوسترهای فالون گونگ در مکان‌های عمومی متعدد در استان لیائونینگ، چین

23 مهر 1395 - ...

▪ شهروندان چینی با امضای دادخواستی خواستار آزادی ژائو شوشیا شدند

13 مهر 1395 - ...

▪ رؤیت بنرها و پوسترهای اعلام‌کنندۀ اتهامات کیفری علیه دیکتاتور سابق جیانگ زمین، در مکان‌های عمومی متعدد در چین

11 مهر 1395 - ...

▪ 11821 تن از ساکنان لینگ‌یوآن با امضای دادخواستی خواستار محاکمۀ جیانگ زمین شدند

25 تیر 1395 - ...

▪ بیش از 1400 شهروند در آنشان، استان لیائونینگ خواستار کیفرخواست علیه دیکتاتور سابق چین شدند

22 تیر 1395 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2019