Found 1490 items

▪ خانم 80 ساله بخاطر باورش به فالون گونگ برای سومین بار زندانی شد

31 خرداد 1397 - ...

▪ رد آزادی با ضمانت پزشکیِ مردِ محبوس که نیمی از وزن بدنش را از دست داده است

31 خرداد 1397 - ...

▪ زن و شوهری بخاطر باور خود در زندان باقی مانده‌اند، دخترشان از اختلال ناشی از استرس بعد از این ضربه روانی رنج می‌برد

30 خرداد 1397 - ...

▪ دستگیری مالک فروشگاه لوازم‌ تحریر پس از آنکه دانش‌آموزان گزارش دادند که درباره فالون گونگ با آنها صحبت کرده است

29 خرداد 1397 - ...

▪ مرد پکنی که قبلاً 8 سال در حبس بوده است، آخرین محاکمۀ غیرقانونی‌ به‌خاطر باورش را محکوم می‌کند

29 خرداد 1397 - ...

▪ خانم ژانگ جیهونگ، اهل پانجی‌هوا، به‌خاطر باورش بازداشت شده است

28 خرداد 1397 - ...

▪ خانمی اهل هونان پس از دهمین دستگیری به‎خاطر باورش، برای دومین بار به حبس محکوم شد

28 خرداد 1397 - ...

▪ خشم همسایگان نسبت به دستگیری یکی از ساکنین

27 خرداد 1397 - ...

▪ خانمی که در انتظار دریافت حکم است، از خواهر باردارش به‎خاطر حمایتش تشکر می‎کند

27 خرداد 1397 - ...

▪ مادر سه فرزند برای تکمیل دوره محکومیتش به زندان بازگردانده شد

27 خرداد 1397 - ...

▪ همکار مینگهویی در استان شانشی، چین

26 خرداد 1397 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون گونگی که مورد افترای پلیس قرار گرفته‌اند، در انتظار محاکمه به‌خاطر باورشان هستند

25 خرداد 1397 - ...

▪ دادگاه‌ تجدید نظر حکم علیه معلم تربیت بدنی را تأیید و او را بر طبق شواهد ساختگی محکوم می‌کند

25 خرداد 1397 - ...

▪ تمرین‌کننده هفتاد ساله توسط پلیس تحت شکنجه قرار گرفت و به او شوک الکتریکی وارد کردند

24 خرداد 1397 - ...

▪ خانمی اهل لیائونینگ به‌خاطر باورش به 6 سال حبس محکوم شد

23 خرداد 1397 - ...

▪ خانمی که فریب داده شد تا شواهد و مدارکی را علیه خود ارائه بدهد بدون مجوز قانونی محکوم شده است

23 خرداد 1397 - ...

▪ در اداره پلیس جیانشه تمرین‌کنندگان فالون گونگ را برای تفتیش برهنه و از آنها نمونه خون گرفتند

22 خرداد 1397 - ...

▪ کماکان نمونه‌گیری اجباری خون از تمرین‌کنندگان فالون گونگ در استان گوییژو انجام می‌شود

22 خرداد 1397 - ...

▪ تمرین‌کنندۀ اهل چانگ‌چون طی 10 سالی که در حبس بود تحت شکنجۀ «تک تکه کردن بدن با پنج اسب» و خوراندن اجباری وحشیانه قرار گرفت

21 خرداد 1397 - ...

▪ یک شهروند مقیم کانادا در حمایت از دوستش می‌گوید: چرا رژیم کمونیست بانویی سالمند را به خاطر اعتقادش شکنجه می‌کند؟

20 خرداد 1397 - ...

▪ خانمی که در زمان بازداشت نابینا شده، علیه قضاتی شکایت می‌کند که پرونده‌اش را علیه عاملین این جنایت مردود شمردند

20 خرداد 1397 - ...

▪ فرد بازنشسته‌ای که پرونده‌اش به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده بود، به بازداشتگاه بازگردانده می‌شود تا مورد محاکمه قرار گیرد

20 خرداد 1397 - ...

▪ خانم سو سوئی‌رونگ بخاطر تمرین فالون گونگ به 7 سال حبس محکوم شد

19 خرداد 1397 - ...

▪ حبس سه بانوی اهل شانگهای به‌خاطر صحبت با مردم دربارۀ فالون گونگ

19 خرداد 1397 - ...

▪ بازداشتگاه هاربین اکنون یک مرکز «تبدیل» است

18 خرداد 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018