Found 1569 items

▪ مردی اهل یوننان بخاطر باورش محاکمه می‎شود، خانواده‎اش برای دومین بار علیه مأموران مسئول دستگیری‎اش شکایت می‎کنند

25 مرداد 1397 - ...

▪ بازداشت 13 نفر در یانتی، استان شاندونگ به‌خاطر باورشان درحالی‌که 10 نفر از آنها در انتظار محاکمه هستند

25 مرداد 1397 - ...

▪ سه نفر از ساکنان گوانگدونگ با محکومیت‌های غیرقانونی صادره از یک دادگاه یکسان مبارزه می‌کنند

24 مرداد 1397 - ...

▪ کمپین 100 روز آزار و شکنجه فشرده در زندان زنان استان جیلین

20 مرداد 1397 - ...

▪ بانوی اهل چونگ‌چینگ به‌خاطر باورش به یک سال و نیم حبس محکوم شد

19 مرداد 1397 - ...

▪ هفت سال حبس در انتظار مردی است که به‌طور غیرقانونی محاکمه شد

18 مرداد 1397 - ...

▪ مهندس فن‌آوری موشکی به‌خاطر باورش به فالون گونگ محاکمه می‌شود

17 مرداد 1397 - ...

▪ برگزاری جلسات شستشوی مغزی سالیانه برای تمرین‌کنندگان فالون گونگ توسط ادارۀ 610 در چانگشا

17 مرداد 1397 - ...

▪ دستگیری مرد اهل چنگدو به‌خاطر ثبت شکایتی در دادگاه عالی خلق

17 مرداد 1397 - ...

▪ بانوی بیمار سالخورده محبوس به‌خاطر ایمانش در آستانه مرگ است

16 مرداد 1397 - ...

▪ محاکمه دو خانم اهل شاآنشی بدون اطلاع خانواده یا وکیل

16 مرداد 1397 - ...

▪ بانویی در بازداشت به‎طور مکرر تحت ضرب و شتم قرار گرفت و به یک سال حبس محکوم شد

15 مرداد 1397 - ...

▪ قاضی خانمی را به 7 سال حبس محکوم می‌کند، خانواده‌اش مظنون‌ هستند که این حکم تحت فشار سازمان‌های غیرقضایی اتخاذ شده است

15 مرداد 1397 - ...

▪ دستگیری مجدد خانم اهل هاربین بعد از حدود 15 سال حبس به‌خاطر باورش

14 مرداد 1397 - ...

▪ محاکمۀ تمرین‌کنندۀ فالون گونگ خانم یانگ یوهوئی به‌خاطر باورش

14 مرداد 1397 - ...

▪ شرح شکنجه‌های متحمل شدۀ خانم سان طی چهار سال حبس

12 مرداد 1397 - ...

▪ سه بانوی جوان در پکن به‌خاطر اطلاع‌رسانی درخصوص آزار و شکنجۀ فالون گونگ به حبس محکوم شدند

11 مرداد 1397 - ...

▪ محکومیت مرد بازنشسته ۶۷ ساله به هفت سال حبس بخاطر ایمان خود

11 مرداد 1397 - ...

▪ بانویی از قومیت یی به‌خاطر در دست داشتن اسکناس‌هایی با پیام‌های فالون گونگ به هفت سال حبس محکوم شد

10 مرداد 1397 - ...

▪ عود سرطان خانم فان ونشیو در زندان

09 مرداد 1397 - ...

▪ کنده شدن پوست مهندس اهل لیائونینگ بر اثر شکنجه

08 مرداد 1397 - ...

▪ پس از 6 سال حبس غیرقانونی و شکنجه، همسر کماکان با عزمی راسخ پیگیر اجرای عدالت برای شوهرش است

07 مرداد 1397 - ...

▪ دستگیری پرستار خوش‌قلب بخاطر باورش

06 مرداد 1397 - ...

▪ بازداشت 16 نفر در هیلونگ‌جیانگ به‌خاطر باورشان، 3 نفر محکوم شدند و 9 نفر در انتظار محاکمه هستند

04 مرداد 1397 - ...

▪ ارادۀ تزلزل‌ناپذیرم مرا ازمیان شش سال کار اجباری و شستشوی مغزی به‌سلامت عبور داد

03 مرداد 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018