Found 2232 items

▪ مردی اهل یوننان بخاطر باورش محاکمه می‎شود، خانواده‎اش برای دومین بار علیه مأموران مسئول دستگیری‎اش شکایت می‎کنند

25 مرداد 1397 - ...

▪ بازداشت 13 نفر در یانتی، استان شاندونگ به‌خاطر باورشان درحالی‌که 10 نفر از آنها در انتظار محاکمه هستند

25 مرداد 1397 - ...

▪ سه نفر از ساکنان گوانگدونگ با محکومیت‌های غیرقانونی صادره از یک دادگاه یکسان مبارزه می‌کنند

24 مرداد 1397 - ...

▪ لایشویی، استان هبی: کمپین «مراجعه به در خانه‌ها» طی یک ماه بیش از ۲۰۰ تمرین‌کننده فالون گونگ را هدف قرار می‌دهد

23 مرداد 1397 - ...

▪ 3628 تمرین‌کننده فالون گونگ در نیمه اول سال 2018، به‌خاطر باور خود دستگیر شدند یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتند

22 مرداد 1397 - ...

▪ آزادی خانم 70 ساله در آستانه مرگ

21 مرداد 1397 - ...

▪ کمپین 100 روز آزار و شکنجه فشرده در زندان زنان استان جیلین

20 مرداد 1397 - ...

▪ آزار و شکنجه وحشیانه در زندان شماره یک شنیانگ

19 مرداد 1397 - ...

▪ بانوی اهل چونگ‌چینگ به‌خاطر باورش به یک سال و نیم حبس محکوم شد

19 مرداد 1397 - ...

▪ هفت سال حبس در انتظار مردی است که به‌طور غیرقانونی محاکمه شد

18 مرداد 1397 - ...

▪ مهندس فن‌آوری موشکی به‌خاطر باورش به فالون گونگ محاکمه می‌شود

17 مرداد 1397 - ...

▪ برگزاری جلسات شستشوی مغزی سالیانه برای تمرین‌کنندگان فالون گونگ توسط ادارۀ 610 در چانگشا

17 مرداد 1397 - ...

▪ دستگیری مرد اهل چنگدو به‌خاطر ثبت شکایتی در دادگاه عالی خلق

17 مرداد 1397 - ...

▪ بانوی بیمار سالخورده محبوس به‌خاطر ایمانش در آستانه مرگ است

16 مرداد 1397 - ...

▪ مرگ مشکوک بانویی که پلیس دستور داد بدون رضایت شوهرش جسدش را بسوزانند

16 مرداد 1397 - ...

▪ محاکمه دو خانم اهل شاآنشی بدون اطلاع خانواده یا وکیل

16 مرداد 1397 - ...

▪ بانویی در بازداشت به‎طور مکرر تحت ضرب و شتم قرار گرفت و به یک سال حبس محکوم شد

15 مرداد 1397 - ...

▪ قاضی خانمی را به 7 سال حبس محکوم می‌کند، خانواده‌اش مظنون‌ هستند که این حکم تحت فشار سازمان‌های غیرقضایی اتخاذ شده است

15 مرداد 1397 - ...

▪ دستگیری مجدد خانم اهل هاربین بعد از حدود 15 سال حبس به‌خاطر باورش

14 مرداد 1397 - ...

▪ محاکمۀ تمرین‌کنندۀ فالون گونگ خانم یانگ یوهوئی به‌خاطر باورش

14 مرداد 1397 - ...

▪ مردی اهل جیانگسو که به‎خاطر ایمانش محکوم شده بود، یک روز پس از پایان دوره حبس دومش درگذشت

14 مرداد 1397 - ...

▪ بانویی به‎شدت بیمار تا پایان دوره محکومیتش حبس بود، و ۱۲ روز پس از آزادی‎اش درگذشت

13 مرداد 1397 - ...

▪ همایشی درباره برداشت اجباری اعضای بدن در واشنگتن دی سی

12 مرداد 1397 - ...

▪ 430 تمرین‌کننده فالون گونگ در نیمه اول سال 2018، به‌خاطر باورشان محکوم شدند

12 مرداد 1397 - ...

▪ شرح شکنجه‌های متحمل شدۀ خانم سان طی چهار سال حبس

12 مرداد 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018