Found 71 items

▪ بانویی شکنجه متحمل‌شده طی 9 سال حبس به‌خاطر حفظ باورش را به‌یاد می‌آورد

07 آبان 1398 - ...

▪ بازگویی 12سال حبس غیرقانونی معلم سابق هنر مدرسۀ راهنمایی

11 مهر 1398 - ...

▪ شکنجۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان زنان جیلین به‌خاطر امتناع از انکار باورشان

09 مهر 1398 - ...

▪ چگونه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان اول تیانجین شکنجه می‌شوند

01 شهریور 1398 - ...

▪ گزارش شخصی خانم گائو یوشیانگ از ده سال در زندان زنان چانگچون

31 مرداد 1398 - ...

▪ خانم بی جیانهونگ در زندان اعتصاب غذا کرد، خانواده درباره سلامتی‌اش نگرانند

25 مرداد 1398 - ...

▪ اعتصاب غذای خانم بی جیانهونگ در زندان، خانواده‌ نگران وضعیت سلامتی‌اش

30 تیر 1398 - ...

▪ گزارش شخصی از سوءرفتارها در زندان‌ زنان لیائونینگ

11 تیر 1398 - ...

▪ شکنجۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان گونگژولینگ

04 تیر 1398 - ...

▪ رد مکرر درخواست ملاقات خانوادۀ دو خواهر محبوس به‌خاطر باورشان

28 خرداد 1398 - ...

▪ شکنجۀ تمرین‌کنندگان خانم در زندان زنان لنگچوان

15 خرداد 1398 - ...

▪ دست‌کم ۱۴ تن از تمرین‌کنندگان فالون گونگ، درحال حاضر در بازداشتگاه شهر چانگ‌چون زندانی هستند

22 دی 1397 - ...

▪ تاجر بین‌المللی از 10 سال شکنجه‌ در زندان می‌گوید (قسمت دوم)

15 آذر 1397 - ...

▪ تاجر بین‌المللی از 10 سال شکنجه در زندان می‌گوید (قسمت اول)

14 آذر 1397 - ...

▪ 10 سال حبس و شکنجۀ بانوی اهل لیائونینگ که پیش از بازی‌های المپیک سال 2008 پکن به‌خاطر باورش بازداشت شد

09 آذر 1397 - ...

▪ مسئولین زندان زنان گانسو تمرین‌کنندگان فالون گونگ را تحت آزار و اذیت قرار می‌دهند و آنها را تحقیر می‌کنند

08 آذر 1397 - ...

▪ خاطرات بیش از سه سال حبس و آزار و شکنجه

05 آذر 1397 - ...

▪ زندانی 60 ساله اهل منچوری، در آستانه مرگ به قید ضمانت آزاد شد

03 آبان 1397 - ...

▪ مرد سیچوآنی از شکنجه‌های غیرقابل باوری می‌گوید که در زمان حبس به‌خاطر باورش، متحمل شد

30 مهر 1397 - ...

▪ کارگر کارخانه به‌خاطر تمرین فالون گونگ هفت سال زندانی شد

19 مهر 1397 - ...

▪ محکومیت و شکنجۀ مجدد فردی اهل لیائونینگ پس از یک دهه زندان و شکنجه به‌خاطر باورش

16 شهریور 1397 - ...

▪ شکنجه تمرین‎کنندگان فالون گونگ در زندان زنان لیائونینگ، از جمله استفاده مشکوک از سلاح صوتی

12 شهریور 1397 - ...

▪ زندان وحشتناک بنشی

07 شهریور 1397 - ...

▪ خانم لیو شویینگ پس از هفت سال حبسِ غیر‌قانونی آزاد شد

29 مرداد 1397 - ...

▪ آزادی خانم 70 ساله در آستانه مرگ

21 مرداد 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2019