Found 656 items

▪ خانمی اهل هیلونگجیانگ در زمان بازداشت به‌خاطر ایمانش، سکته کرد و بعد از 11 سال بستری بودن، درگذشت

03 اردیبهشت 1398 - ...

▪ مجله کسب و کار AZ : «چگونه برداشت اجباری اعضای بدن در چین، ایالات متحده را تحت تأثیر قرار می‌دهد»

27 فروردین 1398 - ...

▪ لندن: مدارک در جلسه دادرسی دادگاه رسیدگی به چین برداشت اعضای بدن به‌دست ح.ک.چ را افشا می‌کنند

26 فروردین 1398 - ...

▪ ضرب و شتم وحشیانۀ بانوی اهل هیلونگ‌جیانگ توسط پلیس

25 فروردین 1398 - ...

▪ سقوط و مرگ بانوی اهل هبی در تلاش برای فرار از دستگیری بخاطر ایمانش

25 فروردین 1398 - ...

▪ چگونگی اجرای آزار و شکنجه فالون گونگ توسط سرپرست زندان شماره ۱ شنیانگ

24 فروردین 1398 - ...

▪ مرگ ساکن شهر هوبئی، شش ماه پس از آزادی از زندان

23 فروردین 1398 - ...

▪ UCANews.com: نسل‌کشیِ کاملاً‌ متفاوت چین

22 فروردین 1398 - ...

▪ ۹ عضو پارلمان فنلاند از چین خواستند تا عاملان برداشت اجباری اعضای بدن را به محاکمه بکشاند

22 فروردین 1398 - ...

▪ رسانه‌های خبری بریتانیا خواستار خاتمۀ برداشت اجباری اعضای بدن در چین شدند

19 فروردین 1398 - ...

▪ بیمار مبتلا به سرطان که با تمرین فالون گونگ مداوا شده بود، به‌خاطر خودداری از رها کردن آن تا سرحد مرگ شکنجه شد

17 فروردین 1398 - ...

▪ شلیک گلوله، خشونت و فریب هنگام دستگیری تمرین‌کنندگان فالون گونگ

17 فروردین 1398 - ...

▪ لندن: ابراز نگرانی پارلمان بریتانیا درباره برداشت اجباری اعضای بدن در چین

15 فروردین 1398 - ...

▪ مراکز شستشوی مغزی در استان هوبی: «آنچه من می‌گویم قانون است»

12 فروردین 1398 - ...

▪ مراکز شستشوی مغزی: شاخه‌ فراقانونی گسترده‌ای از سیستم بازداشت چند رکنی چین برای حبس تمرین‎کنندگان فالون گونگ

09 فروردین 1398 - ...

▪ گزارش فوربس درباره برداشت اجباری اعضای بدن در چین

07 فروردین 1398 - ...

▪ یک ادارۀ پلیس، چندین مورد مرگ، قساوت‌های بی‌شمار

07 فروردین 1398 - ...

▪ پارلمان کرواسی کنوانسیون علیه قاچاق اعضای بدن را تصویب می‌کند

05 فروردین 1398 - ...

▪ درخواست بیمار سکته مغزی برای آزادی به‌قید ضمانت پزشکی رد شد و درحین گذراندن دوره حبس به‌خاطر باورش، درگذشت

05 فروردین 1398 - ...

▪ تسهیل شکنجه تمرین‎کنندگان فالون گونگ توسط بیمارستان‌های روانی آنکانگ

04 فروردین 1398 - ...

▪ خانمی پس تحت فشار قرار گرفتن از سوی مأموران پلیس و خانواده برای انکار ایمانش، براثر حمله قلبی فوت می‌کند

02 فروردین 1398 - ...

▪ مردی از جیلین در حین حبس تحت آزار و اذیت قرار گرفت، و یک سال پس از دستگیری به‎خاطر ایمانش درگذشت

02 فروردین 1398 - ...

▪ فردی 73ساله به‌خاطر ایمانش به هشت سال زندان محکوم شد

01 فروردین 1398 - ...

▪ بانویی که در تخت بستری بود، در زندان زنان لیائونینگ شکنجه شد

28 اسفند 1397 - ...

▪ قطعنامه مجلس سنای آرکانزاس خواستار خاتمه آزار و شکنجه و برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین شد

28 اسفند 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2019