Found 4615 items

▪ پاسخ به سؤال بنیادی زندگی‎ام

25 شهریور 1397 - ...

▪ نگاه به درون، مسئولیت‌پذیری و صحبت از صمیم قلب

24 شهریور 1397 - ...

▪ رئیس ایستگاه آتش‌نشانی در کره جنوبی: فالون دافا شجاعت و یک زندگی شاد به من می‌دهد

24 شهریور 1397 - ...

▪ رویدادی فوق‌العاده در مزرعه ذرت

24 شهریور 1397 - ...

▪ تغییر فردی زورگو به فردی خوب

24 شهریور 1397 - ...

▪ باور به استاد و فالون دافا

23 شهریور 1397 - ...

▪ بازدیدکنندگان کوشایی که الهام‌بخش رشدم شدند

23 شهریور 1397 - ...

▪ برکات فالون دافا

23 شهریور 1397 - ...

▪ استفاده خودخواهانه از دافا

23 شهریور 1397 - ...

▪ دامپزشک تایوانی: پس از شروع تمرین فالون دافا دیدگاهم درباره زندگی تغییر کرد

22 شهریور 1397 - ...

▪ کسب فالون دافا در زندان

22 شهریور 1397 - ...

▪ تأملی عمیق درباره تزکیه

22 شهریور 1397 - ...

▪ ‌زندگی‌هایی که پس از یادگیری فالون دافا بهبود یافتند

22 شهریور 1397 - ...

▪ چگونه در خانواده از جایگاه خوبی برخوردار باشیم

22 شهریور 1397 - ...

▪ برگزاری کنفرانس فالون دافای استرالیا 2018 در سیدنی

21 شهریور 1397 - ...

▪ هدیه‌ای فوق‌العاده در طول کنفرانس فالون دافای نیویورک

21 شهریور 1397 - ...

▪ مراقب محیط‌های راحت و عادت‎های ناخودآگاه باشید

21 شهریور 1397 - ...

▪ اعتباربخشی به دافا در هر جا که هستیم

21 شهریور 1397 - ...

▪ آرزوی تمرین‎کننده‎ای جدید برای به‎اشتراک گذاشتن شادی تمرین فالون گونگ

20 شهریور 1397 - ...

▪ کمک به هم‌تمرین‌کنندگان برای درک کارمای بیماری

20 شهریور 1397 - ...

▪ تمرین‎کننده آلمانی: تجربه خوشبختی عظیم با فالون دافا

19 شهریور 1397 - ...

▪ ازبین بردن وابستگی به نفع شخصی و راحت‌طلبی

19 شهریور 1397 - ...

▪ چقدر خوب نیک‌خواهی را درک می‌کنیم؟

19 شهریور 1397 - ...

▪ آموختن حقیقی تزکیه با ازبرکردن فا

18 شهریور 1397 - ...

▪ کمک به مردم و افزایش سطح آگاهی‌شان درحین رانندگی با تاکسی

18 شهریور 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018