Found 4285 items

▪ «روستای‌مان فرد خیلی خوبی دارد!»

26 خرداد 1397 - ...

▪ تزکیه به تغییراتِ شرایط محیط بستگی ندارد

25 خرداد 1397 - ...

▪ مسیر تزکیۀ فالون دافای یک دریانورد بلغارستانی

25 خرداد 1397 - ...

▪ در مسیر تزکیه‎ام هدایت وحفاظت می‎شوم

24 خرداد 1397 - ...

▪ به‌طرز معجزه‌آسایی شروع به خواندن حروف چینی کردم

24 خرداد 1397 - ...

▪ سومین مصیبت وارده به خانواده‌ای در خلال آزار و شکنجۀ فالون گونگ

24 خرداد 1397 - ...

▪ وقتی فا را دنبال می‌کنیم، وقایع شگفت‌انگیز اتفاق خواهند افتاد

24 خرداد 1397 - ...

▪ درنهایت وابستگی‌های بنیادی‌ام را رها کردم و مرید واقعی شدم

24 خرداد 1397 - ...

▪ یک تمرین‌کننده انگلیسی: روشنگری حقایق و تزکیه در هنگ کنگ

23 خرداد 1397 - ...

▪ نوشتن مقالات برای افشای آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون دافا

23 خرداد 1397 - ...

▪ مراقب اعتیاد به دستگاه‌های الکترونیکی باشید

23 خرداد 1397 - ...

▪ کنتیکت: کنفرانس تبادل تجربه در دانشگاه ییل

23 خرداد 1397 - ...

▪ صحبت با مردم درباره فالون دافا به‌صورت تلفنی

22 خرداد 1397 - ...

▪ مسیر تزکیه تمرین‌کننده‌ای ثابت‌قدم

22 خرداد 1397 - ...

▪ وقتی ذهنیت منفی تغییر می‌کند، اتفاقات بد به اتفاقات خوب تبدیل می‌شوند

22 خرداد 1397 - ...

▪ گردشگری از چین: «فالون گونگ به جهان سود می‌رساند»

22 خرداد 1397 - ...

▪ با رها کردن افکار و عقاید بشری، رنجش ناپدید می‌شود

22 خرداد 1397 - ...

▪ رنج و سختی خانوادگی به من کمک کرد تا اصول فا را درک کنم

21 خرداد 1397 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] شادی زمانی فرا می‌رسد که شخص برای منافع شخصی رقابت نکند

21 خرداد 1397 - ...

▪ ماجراهای تزکیۀ عضو سابق ارتش

21 خرداد 1397 - ...

▪ یادگیری فالون دافا طی دوره آزار و شکنجه

21 خرداد 1397 - ...

▪ چیزی که وقتی اهریمن شهوت را با فرستادن افکار درست ازبین می‌بردم دیدم

20 خرداد 1397 - ...

▪ دافا را گرامی بدارید و به‌طور کوشا تزکیه کنید

20 خرداد 1397 - ...

▪ رشد خود درحین نجات تمرین‌کنندگان بازداشت‌شده

19 خرداد 1397 - ...

▪ درکم از کارمای بیماری

19 خرداد 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018