Found 4006 items

▪ درک کردم که چطور براساس فا تزکیه کنم

20 اسفند 1396 - ...

▪ امید را در زندگی‌ام پیدا کردم

19 اسفند 1396 - ...

▪ مشاهده تغییرات شگرف پس از شرکت در مطالعه گروهی فا

19 اسفند 1396 - ...

▪ یافتن صلح درونی از طریق تزکیه در فالون گونگ

19 اسفند 1396 - ...

▪ تزکیۀ جدی و پاکسازی مداوم خودم

18 اسفند 1396 - ...

▪ تأثیر توزیع کتابچه‌های فالون دافا

18 اسفند 1396 - ...

▪ مزایای فالون گونگ (قسمت سوم): فرهیختگان

17 اسفند 1396 - ...

▪ تمرین‌کننده‌ای جوان با تزکیه‌ کوشا بر اعتیاد به اینترنت غلبه می‌کند

17 اسفند 1396 - ...

▪ افزایش نیک‌خواهی و تزکیۀ شکایت از دیگران

17 اسفند 1396 - ...

▪ انجام وظیفه به‌عنوان یک تمرین‌کننده دافا

17 اسفند 1396 - ...

▪ صحبت با افراد درباره فالون دافا، در یک دورهمی با هم‌کلاسی‌ها

16 اسفند 1396 - ...

▪ تمرین‌کنندگان غربی: فرصتی بی‌نظیر و بی‌سابقه

16 اسفند 1396 - ...

▪ ایجاد روابط هماهنگ از طریق بردباری

16 اسفند 1396 - ...

▪ ثابت‌قدم در مسیرهای تزکیه‌مان

16 اسفند 1396 - ...

▪ تایوان: دانشجوی دانشکده که به آینده خود دلگرم است، از فالون گونگ قدردانی می‌کند

15 اسفند 1396 - ...

▪ افکار درست می‌تواند از سد همه مشکلات عبور کند (قسمت دوم)

15 اسفند 1396 - ...

▪ خلاص شدن از وابستگی شهوت

15 اسفند 1396 - ...

▪ آنچه به هنگام تماشای سخنرانی‌های فای استاد، از طریق چشم آسمانی‌ام دیدم

15 اسفند 1396 - ...

▪ نجات موجودات ذی‌شعور تحت حفاظت استاد

14 اسفند 1396 - ...

▪ افکار درست می‌تواند از سد همه مشکلات عبور کند (قسمت اول)

14 اسفند 1396 - ...

▪ تزکیۀ نیک‌خواهی برای نفی نیروهای کهن: افکار بیشتری درخصوص ازبین بردن نظم و ترتیبات نیروهای کهن

14 اسفند 1396 - ...

▪ به‌خوبی تزکیه کردن و نجات مردم

14 اسفند 1396 - ...

▪ نشان دادن توجه به مردم، در مواجهه با آنها

14 اسفند 1396 - ...

▪ عبور از موانع تحت محافظت استاد

13 اسفند 1396 - ...

▪ فالون ‌دافا زندگی دوباره‌ای به من داد

13 اسفند 1396 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018