Found 6178 items

▪ مطالعۀ سخت‌کوشانۀ فا و غلبه بر کارمای بیماری

04 تیر 1399 - ...

▪ تمرین‌کننده جوان: تجربۀ سودمندی فالون دافا

04 تیر 1399 - ...

▪ فرستادن افکار درست در چهار نوبت، نتایج معجزه‌آسایی را به همراه دارد

04 تیر 1399 - ...

▪ تشویق تمرین‌کنندگان به بیرون رفتن برای روشنگری حقیقت در زمان پاندمی

03 تیر 1399 - ...

▪ پیشرفت در تزکیه: رها کردن وابستگی‌ها و ازبین‌بردن افکار و عقاید بشری

03 تیر 1399 - ...

▪ برطرف کردن وابستگی به سود شخصی

02 تیر 1399 - ...

▪ پزشک تایوانی: سرانجام معلم خود را پیدا کردم!

01 تیر 1399 - ...

▪ هنگامی که یک فمینیست با پدرشوهری متعصب مواجه می‌شود

01 تیر 1399 - ...

▪ تمرین‌کنندگان جوان باید کتاب «شبح کمونیسم در حال حکمرانی بر جهان ما» را با دقت بخوانند

01 تیر 1399 - ...

▪ استاد همیشه از مریدان محافظت می‌کنند

01 تیر 1399 - ...

▪ از بین بردن حسادت: رقیب به دوست تبدیل شد

31 خرداد 1399 - ...

▪ از بین بردن آزار و شکنجه با افکار درست

31 خرداد 1399 - ...

▪ پس از پیشرفت در تزکیه قدرت دافا را احساس کردم

31 خرداد 1399 - ...

▪ تمرین‌کننده جوان: درس‌هایی که درحین تزکیه آموخت

31 خرداد 1399 - ...

▪ بی‌وقفه بیدارکردنِ وجدانِ مردم در طول ایپدمی

30 خرداد 1399 - ...

▪ مشاهده قدرت نُه کلمه خاص

30 خرداد 1399 - ...

▪ پیشرفت‌های اخیرم در تزکیه

30 خرداد 1399 - ...

▪ چه چیزی مانع از تزکیه مجدانه ما می‌شود؟

29 خرداد 1399 - ...

▪ تزکیه و اعتبار بخشیدن به دافا به‌عنوان مدیرعامل یک شرکت

29 خرداد 1399 - ...

▪ هرگز با حزب کمونیست چین همکاری نکنید

29 خرداد 1399 - ...

▪ درکم از قرنطینه داخل و خارج از چین ناشی از ویروس ح‌ک‌چ

28 خرداد 1399 - ...

▪ تزکیه محکم و استوار به‌مدت بیش از 20 سال

28 خرداد 1399 - ...

▪ آنچه از خواندن هنگ یین ۵ درک کردم

27 خرداد 1399 - ...

▪ از بدترین وضعیت تا آینده‌ای درخشان

27 خرداد 1399 - ...

▪ مهندس تایوانی پس از خواندن گزارش مینگهویی درباره آزار و اذیت، تمرین فالون دافا را آغاز می‌کند

27 خرداد 1399 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020