Found 7131 items

▪ درک‌هایی پس از تماشای اجرای شن‌ یون: درک روشنی از مأموریت‌‌ و نقش‌‌مان به‌عنوان مرید دافا

17 مرداد 1400 - ...

▪ دو ماجرای کوتاه: قدرت عظیم افکار درست

16 مرداد 1400 - ...

▪ تمرین‌کننده غربی: تبدیل یک اتفاق بد به نتیجه‌ای مثبت

16 مرداد 1400 - ...

▪ سئول، کره جنوبی: بهبودی چشمگیر در وضعیت سلامتی در کارگاه 9 روزه

16 مرداد 1400 - ...

▪ ازبرکردن آموزه‌ها به ثبات تزکیه‌ام کمک کرد

15 مرداد 1400 - ...

▪ پیشنهاداتم در زمینه ساخت مطالب روشنگری حقیقت

15 مرداد 1400 - ...

▪ بلوغ در تزکیه، از نوجوانی تا بزرگسالی‌

15 مرداد 1400 - ...

▪ رد کردن خود غیر واقعی

14 مرداد 1400 - ...

▪ تمرین‌کننده 90ساله فالون دافا: بیدارکردن موجودات ذی‌شعور

14 مرداد 1400 - ...

▪ نوشتن نامه‌های شکایت با افکار درست به تجلی قدرت دافا کمک می‌کند

13 مرداد 1400 - ...

▪ بعد از اینکه وابستگی به احساسات را رها کردم، استاد زندگی‌ام را نجات دادند

13 مرداد 1400 - ...

▪ ژاپن: برگزاری اولین کنفرانس تبادل تجربه تزکیه در هوکایدو

13 مرداد 1400 - ...

▪ در حین شرکت در کنفرانس فا در آلمان، تشویق و کمک استاد را احساس کردم

12 مرداد 1400 - ...

▪ تحسین من از فالون دافا باعث شد که تمرین‌کننده شوم

12 مرداد 1400 - ...

▪ نوۀ من، دو دو

11 مرداد 1400 - ...

▪ به یاد داشته باشید ما در میان آزمون‌ها و امتحان‌های سخت استاد را داریم

11 مرداد 1400 - ...

▪ دانشجویی از چین با پی‌بردن به دروغ‌ها و فریب حزب کمونیست چین، تمرین فالون گونگ را آغاز می‌کند

10 مرداد 1400 - ...

▪ [فاهویی مینگهویی] رشد و پیشرفت در تزکیه درحین انجام کار هماهنگی در وب‌سایت مینگهویی

09 مرداد 1400 - ...

▪ افکار درست و ایمنی تلفن همراه

09 مرداد 1400 - ...

▪ فا را بیشتر مطالعه کنید و به‌خوبی مطالعه کنید

08 مرداد 1400 - ...

▪ تبادل تجربه با تمرین‌کنندگانی که تازه از بازداشت آزاد شده‌اند

08 مرداد 1400 - ...

▪ از بین بردن واقعی ترس از کارمای بیماری

07 مرداد 1400 - ...

▪ ایمان واقعی؛ تأملاتی در مورد خواندن مقاله «نظراتی درباره زمان پایان اصلاح فا و پیشگویی‌ها»

07 مرداد 1400 - ...

▪ بدون توجه به اینکه مسیر چقدر دشوار است، جای هیچ‌گونه پشیمانی باقی نگذارید

07 مرداد 1400 - ...

▪ تایوان: ‌تمرین‌کنندگان فالون دافا مهربانی را گسترش می‌دهند و در میان پاندمی حقیقت را روشن می‌کنند

07 مرداد 1400 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021