Found 7131 items

▪ نظراتی درخصوص اینکه چه کسانی می‌توانند مریدان فالون دافا نامیده شوند

26 مرداد 1400 - ...

▪ رها کردن افکار و عقاید بشری برای متلاشی کردن کمپین «حذف کامل»

26 مرداد 1400 - ...

▪ تبدیل‌شدن به فردی بهتر پس از یادگیری فالون دافا

26 مرداد 1400 - ...

▪ [فاهویی مینگهویی] دستیابی به درک واضح‌تری از تزکیه حقیقی

25 مرداد 1400 - ...

▪ ما فالون دافا را در کنیا، آفریقا، تمرین می‌کنیم

25 مرداد 1400 - ...

▪ [ فاهویی مینگهویی] رسانه‌های اجتماعی ما سرزمینی پاک را به مردم ارائه می‌دهد

24 مرداد 1400 - ...

▪ هنگام مشاهده کاستی‌های دیگران باید درون خودمان را جستجو کنیم

24 مرداد 1400 - ...

▪ بازگشت به محل کار پس از یک حادثه مرگبار

24 مرداد 1400 - ...

▪ برای از بین بردن بقایای شیطان افکار درست بفرستید

24 مرداد 1400 - ...

▪ بعد از اینکه وضعیت تزکیه‌ام را بهبود بخشیدم، خانواده‌ام مورد برکاتی قرار گرفتند

23 مرداد 1400 - ...

▪ تمرین‌کننده جوان وابستگی‌های پنهان را با مطالعه آموزه‌ها و نگاه به درون شناسایی می‌کند

23 مرداد 1400 - ...

▪ چگونه بر ترسم غلبه کردم تا به نجات هم‌تمرین‌کنندگان کمک کنم

23 مرداد 1400 - ...

▪ [فاهویی مینگهویی] گرامی داشتن سفر تزکیه‌ام در حین مشارکت در مینگهویی

22 مرداد 1400 - ...

▪ تمرین‌کننده جدید: اصلاح هر فکر از طریق تزکیه

22 مرداد 1400 - ...

▪ تزکیه در حین کار در رسانه‌

21 مرداد 1400 - ...

▪ [فاهویی مینگهویی] تزکیه خودم و ازبین بردن وابستگی‌ها در حین کار برای مینگهویی

21 مرداد 1400 - ...

▪ تماس با پلیس، دادستانی و ادارات قضایی

21 مرداد 1400 - ...

▪ مادر 88ساله‌ای که همچنان در طبیعت پیاده‌روی می‌کند

21 مرداد 1400 - ...

▪ افکارم پس از خواندن «تمرین‌کنندگان در سرزمین اصلی چین، لطفاً به مطالعه آنلاین فا خاتمه دهید (با یادداشت استاد)»

20 مرداد 1400 - ...

▪ دانش‌آموز دبیرستانی: استفاده از فرصت برای بازگشت به حقیقت

20 مرداد 1400 - ...

▪ استاد همیشه با ما هستند؛ ماجراهای تزکیه‌مان از محل روشنگری حقیقت در هنگ‌کنگ

19 مرداد 1400 - ...

▪ مردم با تماشای ان‌تی‌دی می‌توانند از حقایق مربوط به فالون دافا آگاه شوند

19 مرداد 1400 - ...

▪ اهمیت فرستادن افکار درست هنگام مواجه شدن با آزار و شکنجه به‌خاطر ایمان‌مان

18 مرداد 1400 - ...

▪ تهیه‌کننده رادیو در کره: زندگی‌ام دوباره احیا شد

18 مرداد 1400 - ...

▪ فقط با تزکیۀ کوشای خودمان می‌توانیم زیبایی و شگفتی فالون دافا را تجربه کنیم

18 مرداد 1400 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021