Found 392 items

▪ کمک گرفتن از استاد در مواقع بحرانی

20 خرداد 1397 - ...

▪ مسئولین از طریق تمرین‌کنندگانی که شکایات کیفری علیه جیانگ زمین تنظیم می‌کنند، از ‌حقایق درباره آزار و شکنجه آگاه می‌شوند

18 خرداد 1397 - ...

▪ دو ماجرا درباره نجات موجودات ذی‌شعور

18 خرداد 1397 - ...

▪ رها کردن تمایل به انتقام

17 خرداد 1397 - ...

▪ تشویق با صدای بلند در حمایت از فالون گونگ در جلسه رسمی تکنولوژی

16 خرداد 1397 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] از سوی شوهر یک تمرین‌کننده

15 خرداد 1397 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] مادر 106 ساله‌ام به‌خاطر حمایت از فالون دافا متبرک شده است

23 اردیبهشت 1397 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] فالون گونگ در روستای محل سکونتم

20 اردیبهشت 1397 - ...

▪ تزکیه در حین حبس غیرقانونی

17 اردیبهشت 1397 - ...

▪ پس از کنار گذاشتن تعصبم، خانواده‌ام از مزیای دافا بهره‌مند شدند

13 اردیبهشت 1397 - ...

▪ مجریان قانون و شاغلین در آموزش و پرورش فالون گونگ را تأیید می‌کنند

12 اردیبهشت 1397 - ...

▪ رهایی از بازداشتگاه با افکار درست

07 اردیبهشت 1397 - ...

▪ دبیر حزب از روستایش از تمرین‌کننده فالون گونگ جانبداری می‌کند

01 اردیبهشت 1397 - ...

▪ خروج از ح.ک.چ در خیابان‌های هنگ کنگ

30 فروردین 1397 - ...

▪ تجارب شگفت‌انگیز از صحبت با مردم درباره دافا

29 فروردین 1397 - ...

▪ پیامِ شوهر یک تمرین‌کننده فالون دافا

26 فروردین 1397 - ...

▪ کسب دافا در عمق ناامیدی

25 فروردین 1397 - ...

▪ وقتی تحت بازداشت بودم خانواده‌ام عظمت دافا را تجربه کردند

20 فروردین 1397 - ...

▪ فردی تبه‌کار روش زندگی‌اش را تغییر می‌دهد

18 فروردین 1397 - ...

▪ نجات خانواده‌ام پس از آموزش حقیقت از برادرزاده‌ام

17 فروردین 1397 - ...

▪ استقبال گرم عموم مردم از تمرین‌کنندگان فالون دافا

16 فروردین 1397 - ...

▪ صداقت تمرین‌کنندگان اعتماد همکاران را به‌دست می‌آورد

14 فروردین 1397 - ...

▪ بهره‌مندی مکرر تمام اعضای خانواده از مزایای فالون دافا

12 فروردین 1397 - ...

▪ اعضای سابق باند تبهکاران که اصلاح شده‌اند، به‌خاطر تمرین فالون گونگ تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند

11 فروردین 1397 - ...

▪ فالون دافا من و برادرم را تغییر داد

08 فروردین 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018