Found 428 items

▪ معرفی فالون دافا و آزار و شکنجه در یکی از کلاس‌های دانشگاه

05 مهر 1397 - ...

▪ من و همسرم از فالون دافا سپاسگزاریم

31 شهریور 1397 - ...

▪ معلمی که تفاوتی را ایجاد می‌کند

28 شهریور 1397 - ...

▪ مأموران پلیس می‌خواهند درباره فالون گونگ بیشتر بدانند

24 شهریور 1397 - ...

▪ در بازداشتگاه همه شاهد بودند: «فقط تمرین‏‌کنندگان فالون گونگ خوب هستند»

18 شهریور 1397 - ...

▪ تغییر نگرش مأموران پلیس

10 شهریور 1397 - ...

▪ فرانسه: گردشگران چینی هنگام بازدید از پاریس، به ماجرای واقعی فالون گونگ پی می‌برند

07 شهریور 1397 - ...

▪ من شاهد این بوده‎ام که "فالون دافا خوب است"

06 شهریور 1397 - ...

▪ اعضای شجاع خانواده از تمرین‌کنندگان فالون دافا حمایت می‌کنند

03 شهریور 1397 - ...

▪ دبیر حزب در روستا از تمرین‌کنندگان فالون گونگ محافظت می‌کند

31 مرداد 1397 - ...

▪ خانوادۀ قدردان یک تمرین‎کننده فالون گونگ: استاد لی، سپاسگزاریم!

30 مرداد 1397 - ...

▪ به‌نمایش گذاشتن مهربانی تمرین‌کنندگان فالون دافا

28 مرداد 1397 - ...

▪ رفتار خواهرزاده و همسایه الکلی‎ام بهبود یافت

26 مرداد 1397 - ...

▪ مأموران پلیس برای آوردن چتر رفتند

23 مرداد 1397 - ...

▪ مواجه‌شدن با مأموران پلیسی که حقیقتِ پشت آزار و اذیت را می‌دانند

22 مرداد 1397 - ...

▪ تمرین‎کنندگان در زندان جیدونگ شرایط را با افکار درست قوی‌ خود بهبود می‌بخشند

22 مرداد 1397 - ...

▪ مأمور پلیس مهربان به‌خاطر اعمال خوبش پاداش دریافت کرد

20 مرداد 1397 - ...

▪ تجربه کردن قدرت تکرار عبارت "فالون دافا خوب است"

20 مرداد 1397 - ...

▪ فالون دافا زندگی شوهرم را نجات داد

17 مرداد 1397 - ...

▪ مأمور پلیس: کل خانواده‎ام از مزایای تمرین فالون دافا بهره‎مند شده است

15 مرداد 1397 - ...

▪ قدردانی شوهری از فالون گونگ، بخاطر ایجاد تغییر در همسرش

14 مرداد 1397 - ...

▪ افراد بیشتر و بیشتری در چین به دنبال حقیقت هستند

10 مرداد 1397 - ...

▪ چطور راهبه‌ای تمرین فالون دافا را شروع کرد

04 مرداد 1397 - ...

▪ همانطور که مردم با فالون دافا آشنا می‎شوند، با کمال میل از حزب کمونیست چین خارج می‎شوند

29 تیر 1397 - ...

▪ اظهارات صادقانۀ دختر یک تمرین‌کننده فالون دافا

27 تیر 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2019