Found 6178 items

▪ تمرین تزکیه برای این نیست که به عنوان یک فرد معمولی در راحتی زندگی کنیم

19 خرداد 1391 - ...

▪ بازتابی از دو بار دیدن هزارپا در خانه‌ام

17 خرداد 1391 - ...

▪ ‌‏[برگزیده‌ی مقالات ارسالی] از یک مهندس معمار جوان: پیام امید را انتقال دهید

17 خرداد 1391 - ...

▪ گفتگویی بین یک مرید دافا و افسران پلیس

15 خرداد 1391 - ...

▪ کادر سابق ح.ک.چ، بعد از یک عمر ستیز و کشمکش، فالون ‌دافا را پیدا ‌کرد

14 خرداد 1391 - ...

▪ ‏[برگزیده‌ی مقالات ارسالی] "افرادی که فالون گونگ را تمرین می‌کنند، قابل اعتماد‌ترین افراد هستند"‏

13 خرداد 1391 - ...

▪ ‌‏[برگزیده‌ی مقالات ارسالی] فای آسمانی آمده است؛ با حفاظت خدایان و بوداها، برای نجات همه‌ی موجودات می‌شتابم

11 خرداد 1391 - ...

▪ ایجاد تعادل در درون خانواده نیز نجات موجودات ذی‌شعور است

04 خرداد 1391 - ...

▪ اندیشه‌هایی در ارتباط با چگونگی تعامل با تمرین‌کنندگان دیگر

04 خرداد 1391 - ...

▪ روزهای آغازین در چین: یک فروشنده مواد غذایی درباره فالون گونگ می‌آموزد

04 خرداد 1391 - ...

▪ چه نوعی از زندگی را انتخاب می‌کنید؟‌‏

04 خرداد 1391 - ...

▪ در بیستمین سالگرد معرفی عمومی فالون دافا، استاد محترم به کنفرانس فای نیویورک آمد

28 اردیبهشت 1391 - ...

▪ برخی افکار در رابطه با ضرب‌المثل "پای راست ترسی از کفش کج ندارد"‌‏

28 اردیبهشت 1391 - ...

▪ اهمیت مطالعه‌ی فا با ذهنی آرام

28 اردیبهشت 1391 - ...

▪ تمرین‌کننده‌ی فالون‌ دافا صداقت را به‌نمایش می‌گذارد

28 اردیبهشت 1391 - ...

▪ به وراى قانون علت و معلول کیهان کهن بروید

21 اردیبهشت 1391 - ...

▪ افکاری در ارتباط با از بین بردن وابستگی حسادت

21 اردیبهشت 1391 - ...

▪ رها شدن از رنجش و دلخوری و داشتن نیک‌خواهی نسبت به هم‌تمرین‌کنندگان

21 اردیبهشت 1391 - ...

▪ افکار من درباره پیشنهاد ون جیابائو در خصوص "استیفای حقوق فالون گونگ"‌‌‏

14 اردیبهشت 1391 - ...

▪ بیایید وابستگی‌مان به خودخواهی را رها کنیم و از صحرای نفس قدم به بیرون بگذاریم

14 اردیبهشت 1391 - ...

▪ افکاری در ارتباط با حرکات نادقیق یا حتی نادرست در تمرین

14 اردیبهشت 1391 - ...

▪ وقت تنگ است، تزکیه‌ی کوشای بیشتری را می‌طلبد

14 اردیبهشت 1391 - ...

▪ تزکیه کردن خود به جای تمرکز بر خطاهای یکدیگر

14 اردیبهشت 1391 - ...

▪ برای روند اصلاح فا مانع ایجاد نکنید

14 اردیبهشت 1391 - ...

▪ رهایی از وابستگی‌ها منجر به از بین رفتن رنج‌ها می‌شود

14 اردیبهشت 1391 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020