Found 377 items

▪ توافق معلم‌ها به پیروی از اصول فالون دافا و نپذیرفتن هدایای والدین

20 تیر 1397 - ...

▪ یادداشت تشکری در تابلوی اعلانات عمومی

16 تیر 1397 - ...

▪ تجربه معجزه‌آسای رئیس بازداشتگاه

11 تیر 1397 - ...

▪ حرف‌های شوهری از صمیم قلب

10 تیر 1397 - ...

▪ خارج شدن مردی از وضعیت کُما، پس از تکرار «فالون دافا خوب است» توسط خانواده‌اش

10 تیر 1397 - ...

▪ بیانیه رسمی یک بودیست

09 تیر 1397 - ...

▪ اعضای خانواده‌ام از تمرین و باور به دافا به‌طور فوق‌العاده‌ای بهره‌مند شده‌اند

08 تیر 1397 - ...

▪ رئیسم فریاد کشید فالون دافا خوب است بنابراین همه ‌توانستند بشنوند

06 تیر 1397 - ...

▪ رئيس پلیس کتاب‌هایمان را بازگرداند

02 تیر 1397 - ...

▪ آموزش حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری به دانش‌آموزان مدرسه راهنمایی

26 خرداد 1397 - ...

▪ کمک گرفتن از استاد در مواقع بحرانی

20 خرداد 1397 - ...

▪ مسئولین از طریق تمرین‌کنندگانی که شکایات کیفری علیه جیانگ زمین تنظیم می‌کنند، از ‌حقایق درباره آزار و شکنجه آگاه می‌شوند

18 خرداد 1397 - ...

▪ دو ماجرا درباره نجات موجودات ذی‌شعور

18 خرداد 1397 - ...

▪ رها کردن تمایل به انتقام

17 خرداد 1397 - ...

▪ تشویق با صدای بلند در حمایت از فالون گونگ در جلسه رسمی تکنولوژی

16 خرداد 1397 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] از سوی شوهر یک تمرین‌کننده

15 خرداد 1397 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] مادر 106 ساله‌ام به‌خاطر حمایت از فالون دافا متبرک شده است

23 اردیبهشت 1397 - ...

▪ [در بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] فالون گونگ در روستای محل سکونتم

20 اردیبهشت 1397 - ...

▪ تزکیه در حین حبس غیرقانونی

17 اردیبهشت 1397 - ...

▪ پس از کنار گذاشتن تعصبم، خانواده‌ام از مزیای دافا بهره‌مند شدند

13 اردیبهشت 1397 - ...

▪ مجریان قانون و شاغلین در آموزش و پرورش فالون گونگ را تأیید می‌کنند

12 اردیبهشت 1397 - ...

▪ رهایی از بازداشتگاه با افکار درست

07 اردیبهشت 1397 - ...

▪ دبیر حزب از روستایش از تمرین‌کننده فالون گونگ جانبداری می‌کند

01 اردیبهشت 1397 - ...

▪ خروج از ح.ک.چ در خیابان‌های هنگ کنگ

30 فروردین 1397 - ...

▪ تجارب شگفت‌انگیز از صحبت با مردم درباره دافا

29 فروردین 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018