Found 4945 items

▪ ابتدای تزکیه‌ام

03 تیر 1394 - ...

▪ محیط رقابتی می‌تواند در تزکیه تمرین‌کنندگان اخلال ایجاد کند

02 تیر 1394 - ...

▪ از کودکی فلج تا نوجوانی سالم

02 تیر 1394 - ...

▪ فالون دافا بیمار سرطانیِ در آستانه مرگ را نجات می‌دهد

01 تیر 1394 - ...

▪ وابستگی به راحت‌طلبی مسیر بازگشت به خانه حقیقی فرد را مسدود می‌کند

01 تیر 1394 - ...

▪ آگاه کردن مردم درباره فالون دافا با خوب تزکیه کردن

01 تیر 1394 - ...

▪ به‌درستی طی کردن مسیرم در محیط کاری پیچیده

31 خرداد 1394 - ...

▪ مرید دوره اصلاح فا شدن

31 خرداد 1394 - ...

▪ سفر تزکیه یک پزشک

30 خرداد 1394 - ...

▪ تذکر مشفقانه یک هم‌تمرین‌کننده به من کمک کرد وابستگی‌هایم را پیدا کنم

30 خرداد 1394 - ...

▪ راز جوانی‌ام و شاد و سالم بودنم

27 خرداد 1394 - ...

▪ سرپرستان سابقم: تمرین‌کنندگان فالون گونگ قابل‌ تحسینند

27 خرداد 1394 - ...

▪ اداره کردن کارمای بیماری

24 خرداد 1394 - ...

▪ رها کردن وابستگی بنیادینم و به‌طور حقیقی تزکیه کردن

24 خرداد 1394 - ...

▪ رها کردن ترس از درد، در مدیتیشن نشسته

23 خرداد 1394 - ...

▪ همه آنهایی که در تماس با من هستند، شاهد نیک‌خواهی یک تزکیه‌کننده دافا بوده‌اند

23 خرداد 1394 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] بازگشت سلامتی و آموختن زبان چینی پس از شروع تمرین دافا

21 خرداد 1394 - ...

▪ اهمیت روشنگری حقایق به‌صورت رودررو

21 خرداد 1394 - ...

▪ در تزکیه به‌دنبال مسیر میان‌بُر نباشید

21 خرداد 1394 - ...

▪ نگاه به درون

19 خرداد 1394 - ...

▪ همکار لجوج و کل خانواده‌اش تمرین فالون دافا را شروع می‌کنند

17 خرداد 1394 - ...

▪ اهمیت پیگرد قانونی جیانگ زمین

17 خرداد 1394 - ...

▪ گرامی داشتن تجربیات تزکیه در گروه مارش سرزمین الهی

16 خرداد 1394 - ...

▪ تمرین‌کننده جدید: روشنگری حقیقت برای چینی‌ها در فرودگاه

16 خرداد 1394 - ...

▪ خواستن، توانستن است

13 خرداد 1394 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2019