Found 4615 items

▪ ازبین بردن حسادت و ناشکیبایی

24 شهریور 1393 - ...

▪ تزکیه خودم درحین کمک به هم‌تمرین‌کنندگان

22 شهریور 1393 - ...

▪ نیک‌خواهی، رنجش را ذوب می‌کند: کمک به شوهر سابقم و خانواده‌اش برای درک حقیقت فالون دافا

22 شهریور 1393 - ...

▪ روشنگری حقیقت در بازداشتگاه

21 شهریور 1393 - ...

▪ بعد از حادثه رانندگی درون‌نگری کردم و کوشاتر شدم

21 شهریور 1393 - ...

▪ کانادا، ویکتوریا: زنی ۹۲ ساله هر روز به‌منظور جمع‌آوری امضا برای دادخواست بیرون می‌رود

21 شهریور 1393 - ...

▪ تزکیه نیک‌خواهی درحالی‌که خواهر زندانی‌ام را نجات می‌دادم

16 شهریور 1393 - ...

▪ درک کردم که «بردباری، بزدلی و ترسویی نیست»

16 شهریور 1393 - ...

▪ با رها کردن وابستگی به مرگ و زندگی، می‌توان هر آزمونی را پشت سر گذاشت

16 شهریور 1393 - ...

▪ گذر از موانع بشری شهرت، منفعت و احساسات

14 شهریور 1393 - ...

▪ مرور روند تزکیه‌ام از شاگردی‌کردن تا میلیونرشدن

12 شهریور 1393 - ...

▪ غلبه بر ترس و جدی گرفتن تزکیه

12 شهریور 1393 - ...

▪ مطالعه فا شوخی نیست

12 شهریور 1393 - ...

▪ رفتار هم‌تمرین‌کنندگان آینه‌ای است برای ما که به درون نگاه کنیم

11 شهریور 1393 - ...

▪ تجربه‌ من طی بازداشت: قدرت نیک‌خواهی قلب را اصلاح می‌کند

11 شهریور 1393 - ...

▪ تمرین‌کنندگان در کنفرانس فالون دافای کانادا تجربه‌هایشان درباره تزکیه حقیقی را به‌اشتراک می‌گذارند

09 شهریور 1393 - ...

▪ کنفرانس تبادل تجربه فالون دافای انگلستان ۲۰۱۴: نیک‌خواه بودن و غنیمت شمردن زمان برای آگاه کردن مردم (تصاویر)

09 شهریور 1393 - ...

▪ شیوه‌های درمانگری به من کمک نکردند، اما استاد کمک کردند

06 شهریور 1393 - ...

▪ هرلحظه را برای نجات موجودات ذی‌شعور غنیمت شمریم

05 شهریور 1393 - ...

▪ نگاه به درون و ارتقای خود در حین روشنگری حقیقت

04 شهریور 1393 - ...

▪ تأثیر افکار درستی که از قلب‌مان سرچشمه می‌گیرند

04 شهریور 1393 - ...

▪ رها کردن قلب بشری و تمرکز بر نجات مردم

04 شهریور 1393 - ...

▪ آیا حقیقتا "به استاد و فا باور دارید؟"

02 شهریور 1393 - ...

▪ هنگامی که عقاید و تصورات بشری تغییر می‌کنند، معجزات رخ می‌دهند

02 شهریور 1393 - ...

▪ بهترین استفاده از زمان برای تزکیه واقعی و نجات مردم

02 شهریور 1393 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018