Found 4285 items

▪ ‏[بزرگداشت ۱۳ می] کودکی که با دافا رشد و پرورش می‌یابد

24 تیر 1392 - ...

▪ جستجوی درونم برای کشف وابستگی‌های ناخودآگاه بشری

23 تیر 1392 - ...

▪ افکاری درباره تمرین‌کنند‌گانی که اخیراً درگذشتند‌

22 تیر 1392 - ...

▪ ‏[بزرگداشت ۱۳ می] انتظاری جان‌کاه برای یافتن پیوند مقدس، جستجوی استاد در سراسر کشور

21 تیر 1392 - ...

▪ وقتی کارمای بیماری به هم‌تمرین‌کنندگان حمله می‌کند باید افکار درست قوی داشته باشیم و مانند بدن واحد رشد کنیم

20 تیر 1392 - ...

▪ یک روش تزکیه‌ی سطح بالا را پیدا کرده‌ام

19 تیر 1392 - ...

▪ هنگام مطالعه‌ی فا باید وضعیت ذهنی آرامی داشته باشیم

18 تیر 1392 - ...

▪ رشد و بلوغ تدریجی در انجام سه کار

17 تیر 1392 - ...

▪ از بین بردن چینگ

15 تیر 1392 - ...

▪ مبالغه نکنید و یک اینچ را یک یارد جلوه ندهید

14 تیر 1392 - ...

▪ افزایش مهارت‌های‌مان تا سطح الزامات استاد برای اجراگران شن‌یون

14 تیر 1392 - ...

▪ تعالیم استاد درخصوص بیدار کردن هم‌تمرین‌کنندگان گم‌‌شده را به یاد داشته باشیم

13 تیر 1392 - ...

▪ من و وب‌سایت مینگهویی

12 تیر 1392 - ...

▪ بدون مطالعه‌ی صادقانه‌ی فا چطور می‌توان در مورد کسب فا صحبت کرد

11 تیر 1392 - ...

▪ نباید صرفاً به‌طور سطحی به درون نگاه کنیم

10 تیر 1392 - ...

▪ هنگامی که تمرین‌کنندگان به‌صورت یک بدن واحد عقاید و تصورات‌شان را تغییر دادند، رنج جسمی یک تمرین‌کننده ناپدید شد

10 تیر 1392 - ...

▪ اخباری از یک کارگاه نه روزه در سان فرانسیسکو: "نمی‌دانستم که فالون گونگ تا این حد عالی است"

09 تیر 1392 - ...

▪ مراقب رفتارهای نامحترمانه نسبت به استاد و فا باشید

08 تیر 1392 - ...

▪ چند درک نادرست در رابطه با جستجوی درون

08 تیر 1392 - ...

▪ به اشتراک گذاشتن برخی از افکار و نظرات پس از انجام تمرینات فالون دافا

06 تیر 1392 - ...

▪ چگونه مدیر یک شرکت تبدیل به یک میلیاردر شد

06 تیر 1392 - ...

▪ رویکردم در خواندن مقالات مینگهویی تغییر کرد

06 تیر 1392 - ...

▪ من فا را اینگونه مطالعه می‌کنم

04 تیر 1392 - ...

▪ دنبال کردن اصول فا در همه چیز

03 تیر 1392 - ...

▪ هیچ کسی جرئت نمی‌کند مرا از نجات موجودات ذی‌شعور باز دارد

02 تیر 1392 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018