Found 4006 items

▪ باور داشتن به استاد و فا

04 دی 1390 - ...

▪ یک تمرین کننده جدید یک خواب را به اشتراک می گذارد

24 آذر 1390 - ...

▪ درک شفاف و کامل فا، ما را قوی‌‏تر می‌‏سازد

24 آذر 1390 - ...

▪ سختکوشی واقعی درقلب منعکس می‌شود، نه در شکل ظاهری

24 آذر 1390 - ...

▪ چگونه با فالون دافا آشنا شدم

24 آذر 1390 - ...

▪ دافا به من زندگی جدیدی بخشید

24 آذر 1390 - ...

▪ جدی بودن موضوع تزکیه

24 آذر 1390 - ...

▪ برداشتن نقش اول

20 آذر 1390 - ...

▪ آنچه از تو خواستم انجام دهی تمیز کردن وان حمام بود

12 آذر 1390 - ...

▪ واقعاً به درون خود نگریستن

12 آذر 1390 - ...

▪ کوشا باشیم، طوری که انگار تازه تزکیه را شروع کرده‌ایم

12 آذر 1390 - ...

▪ از وقتی حسادت را کنار گذاشته ام احساس شادابی می‌‏کنم و ذهنم روشن و شفاف است

03 آذر 1390 - ...

▪ تسلیم هوس‌‏های فردی نباشیم و اهریمن‌‏ها را به سوی خود نیاوریم *همراه با توضیحات استاد

03 آذر 1390 - ...

▪ تزکیه‌ی همزمان حقیقت- نیک خواهی- بردباری

03 آذر 1390 - ...

▪ خودتان را دست کم نگیرید

03 آذر 1390 - ...

▪ فرستادن افکار درست بدون دخالت افکار مزاحم

03 آذر 1390 - ...

▪ فقط کلمات و صدای معلم می‌‏تواند در ضبط‌‏های صوتی متون دافا استفاده شود؛ هیچ صداگذاری دیگری مجاز نیست ***همراه با یادداشت معلم***‏

28 آبان 1390 - ...

▪ متلاشی کردن مرکز شستشوی مغزی با روشنگری حقیقت

28 آبان 1390 - ...

▪ یاد گرفته‌‏ام که واقعاً به درون نگاه کنم

28 آبان 1390 - ...

▪ موضوع این نیست که سخت است یا نه، موضوع این است که آیا به فا باور دارید

28 آبان 1390 - ...

▪ خاطراتی از روزهای آغازین وب‌‌‏سایت مینگ‌‌‏هویی - قسمت سوم

28 آبان 1390 - ...

▪ فرستادن افکار درست برای از بین بردن آزار و اذیت قبل از وقوع آن

20 آبان 1390 - ...

▪ درک من از "روشن‌بینی راستین"‏

20 آبان 1390 - ...

▪ کوشا بودن در تزکیه هنگام همکاری با یکدیگر

20 آبان 1390 - ...

▪ مشاهده رژه تماشایی در هنگ کنگ

20 آبان 1390 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018