Found 4208 items

▪ مشاهدات من از زیان‌های مالی طولانی‌مدت و مشکلات مدیریتی در کسب‌وکار تمرین‌کنندگان (قسمت اول)

23 آذر 1393 - ...

▪ درخصوص موضوع احترام گذاشتن به استاد و دافا

20 آذر 1393 - ...

▪ بدون تزکیه گفتار چگونه می‌توانیم مردم را بیدار کنیم؟

20 آذر 1393 - ...

▪ DAFOH: دنیا باید با دیدۀ تردید بنگرد؛ اعلان چین مبنی بر خاتمۀ برداشت اعضای بدن از زندانیان محکوم به اعدام، با شروع از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۵

20 آذر 1393 - ...

▪ وقتی از شما انتقاد می‌شود افکار درستی داشته باشید

18 آذر 1393 - ...

▪ فاهویی چین | هماهنگ‌ کردن و همکاری‌کردن

17 آذر 1393 - ...

▪ فاهویی چین | ماجرای تمرین‌کننده جوانی که سختی‌های بی‌شماری را تجربه کرده است

14 آذر 1393 - ...

▪ در روند اشاره کردن به وابستگی شخص دیگر، وابستگی خودم را یافتم

14 آذر 1393 - ...

▪ حفظ کردن محیط تزکیه‌مان

13 آذر 1393 - ...

▪ استاد لی متشکرم- قول می‌دهم که اصول حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری را دنبال کنم

13 آذر 1393 - ...

▪ برگزاری کنفرانس تبادل تجربه تزکیه فالون دافای اندونزی ۲۰۱۴ در جاکارتا

12 آذر 1393 - ...

▪ فاهویی چین | وقتی فداکاری بر ترس غلبه می‌کند، مسیر گسترده می‌شود (قسمت ۳)

12 آذر 1393 - ...

▪ فاهویی چین | آوردن حقیقت به هر خانواده

11 آذر 1393 - ...

▪ فاهویی چین | دوازده سال فراز و نشیب در مسیر تزکیه‌ام

10 آذر 1393 - ...

▪ اولین کنفرانس تبادل تجربه فالون دافای یونان در آتن برگزار شد (تصاویر)

09 آذر 1393 - ...

▪ فاهویی چین | وقتی فداکاری بر ترس غلبه می‌کند، مسیر گسترده می‌شود (قسمت ۲)

08 آذر 1393 - ...

▪ فاهویی چین | همسر و پسرم نیز موجودات ذی‌شعور هستند مجموعه دو قسمتی (قسمت ۲)

07 آذر 1393 - ...

▪ فاهویی چین| هدف از زندگی‌ام اعتبار بخشی به فا است

07 آذر 1393 - ...

▪ فاهویی چین| وقت را غنیمت شماریم و هرکاری می‌توانیم انجام دهیم تا موجودات ذی‌شعور را نجات دهیم

06 آذر 1393 - ...

▪ نیوزلند: طرفداران کمونیست که اجیرشده کنسولگری چین بودند، با آگاهی از حقایق به عضویت خود در حزب خاتمه دادند

06 آذر 1393 - ...

▪ فاهویی چین | ماجراهایی درخصوص نجات موجودات ذی‌شعور

05 آذر 1393 - ...

▪ فاهویی چین | توانایی تحمل چیزهایی که دیگران از عهده آن برنمی‌آیند

05 آذر 1393 - ...

▪ چرا مطالب روشنگری حقیقت ‌دور انداخته می‌شوند؟

03 آذر 1393 - ...

▪ فاهویی چینی| ۱۰ سال ایمن نگه‌داشتن یک مکان تولید مطالب

02 آذر 1393 - ...

▪ فاهویی چینی| معاون اجرایی رئیس: همۀ زندگیم وقف کمک به استاد در اصلاح فا (قسمت۲ از ۲)

01 آذر 1393 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018