Found 3942 items

▪ رهایی از "خود" مرا از نگرانی آزاد کرد

24 بهمن 1392 - ...

▪ انکار آزار و شکنجه به‌طور کامل

21 بهمن 1392 - ...

▪ نسبت به هم‌تمرین‌کنندگان بزرگوار باشید

14 بهمن 1392 - ...

▪ انجام تمرینات دافا در صبح کمک می‌کند که کوشا باشم

09 بهمن 1392 - ...

▪ کنفرانس فای چین | تزکیه همیشگی قلب و ذهنم (قسمت سوم)

08 بهمن 1392 - ...

▪ کنفرانس فای چین | تزکیه همیشگی قلب و ذهنم (قسمت دوم)

05 بهمن 1392 - ...

▪ کنفرانس فای چین | تلاش سخت برای کوشا بودن و یک مرید واقعی شدن

01 بهمن 1392 - ...

▪ چه کسی بر سرعت اصلاح فا تأثیر گذاشته است؟

30 دی 1392 - ...

▪ کنفرانس فالون دافای سنگاپور، الهام‌بخش هم‌تمرین‌کنندگان

25 دی 1392 - ...

▪ رشد کردن به‌مثابه یک بدن از طریق مطالعه گروهی فا

24 دی 1392 - ...

▪ کنفرانس فای چین | تزکیه همیشگی قلب و ذهنم (قسمت اول)

23 دی 1392 - ...

▪ کنفرانس تبادل تجربه فالون دافای آلمان ۲۰۱۳ در بایرن برگزار شد

17 دی 1392 - ...

▪ ازبر خواندن فا بی‌نهایت قدرتمند است: چگونه پس از ۱۱ سال تزکیه، شهوت را ازبین بردم

17 دی 1392 - ...

▪ کنفرانس فای چین | پیش‌رفتن به‌سوی الوهیت درمیان رحمت استاد

13 دی 1392 - ...

▪ رها کردن وابستگی‌ام به شهرت

11 دی 1392 - ...

▪ بعد از تمرین فالون گونگ معنی شادی را درک کردم

08 دی 1392 - ...

▪ تمرین‌کنندگان سراسر جهان از دهمین کنفرانس فای چین الهام می‌گیرند

06 دی 1392 - ...

▪ "حالا هرروز روزی نو و سرشار از امید است" - داستان‌هایی از تمرین‌کنندگان در استان یون‌نان (قسمت ۳)

04 دی 1392 - ...

▪ "حالا هرروز روزی نو و سرشار از امید است" - داستان‌هایی از تمرین‌کنندگان در استان یون‌نان (قسمت ۲)

04 دی 1392 - ...

▪ ضرورت نجات تمرین‌کنندگان

04 دی 1392 - ...

▪ درک من درباره نگاه به مسائل با افکار درست

02 دی 1392 - ...

▪ تمرین‌کننده‌ای در بعدی دیگر می‌بیند که استاد خیلی نگرانند (قسمت ۱)

01 دی 1392 - ...

▪ دلگرمی و تشویق با خواندن مقالات دهمین کنفرانس تبادل تجربه اینترنتی چین در مینگهویی

01 دی 1392 - ...

▪ تمرین‌کنندگان تایوانی بعد از خواندن مقالات فاهویی چین تشویق شدند که باجدیت تزکیه کنند

29 آذر 1392 - ...

▪ هم‌تمرین‌کنندگان، در تمرینات صبح اهمال نکنید

28 آذر 1392 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018